Đóng

28/02/2017

Điều kiện, đối tượng giảng dạy và quy trình đăng ký giảng dạy

1. Điều kiện, đối tượng dạy học

– Đã và đang là giáo viên các môn ở cấp Tiểu học, THCS, THPT, CĐ, ĐH.

– Sinh viên xuất sắc các trường CĐ, ĐH.

2. Đối tượng giảng dạy

Học sinh cấp Tiểu học, THCS, THPT.

3. Quy trình đăng kí giảng dạy

B1. Đăng ký

– Gửi thông tin cá nhân, chuyên môn, thành tích, kinh nghiệm dạy học.

– Phỏng vấn, làm bài test chuyên môn, giảng thử.

B2: Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ nếu chưa có nghiệp vụ

Hàng tháng trung tâm tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cơ bản và nâng cao cho sinh viên, giáo viên chưa đạt chuẩn.

B3: Nhận lớp

Chúng tôi ký kết hợp đồng, xếp ngay lớp phù hợp khi sinh viên, giáo viên đã đạt chuẩn.

Dành cho gia sư Related
Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?

  • Chat ngay