Đóng

15/03/2017

LICH KHAI GIANG

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 4/2017
 (Thực hiện từ 22/4/2017, dùng cho giáo viên và học sinh)
Thứ Ngày Ca Khung giờ Chuẩn bị vào Lớp 1 Lớp 1 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
BẢY 01/4 1 8h30- 10h30 Buổi 1 Toán + TV      
2 10h30- 12h00          
3 14h00- 15h30     Toán + TV Toán + TV  
4 15h30-17h00          
5 17h00-18h30          
6 19h30-21h30         Toán + TV
CN 02/4 1 8h30- 10h30 Buổi 2 Toán + TV      
2 10h30- 12h00          
3 14h00- 15h30     Toán + TV Toán + TV  
4 15h30-17h00          
5 17h00-18h30          
6 19h30-21h30         Toán + TV
Chuyên Mục Khác Liên quan