Đóng

LỚP TẠI TRUNG TÂM

15/08/2017

LICH KHAI GIANG

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 8/2017
 (Thực hiện từ 8/2017, dùng cho giáo viên và học sinh)
Thứ Ngày Ca Khung giờ Lớp 9 Lớp 8 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
BẢY 01/4 1 8h30- 10h30 Toán Toán       
2 10h30- 12h00          
3 14h00- 15h30     Toán + TV Toán + TV  
4 15h30-17h00          
5 17h00-18h30          
6 19h30-21h30         Toán + TV
CN 02/4 1 8h30- 10h30 Toán Toán       
2 10h30- 12h00          
3 14h00- 15h30     Toán + TV Toán + TV  
4 15h30-17h00          
5 17h00-18h30          
6 19h30-21h30         Toán + TV
LỚP TẠI TRUNG TÂM Related
Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?

  • Chat ngay