Đóng

10/05/2018

Ngữ văn 12

KHOÁ HỌC NGỮ VĂN 12

1. Mục tiêu khoá học

Giúp học sinh nắm vững kiến thức Ngữ văn 12, tự tin đạt điểm số cao trên lớp.

2. Thời lượng

 • 60 buổi, 2 buổi/ tuần
 • 1,5 giờ/ buổi.

4. Nội dung chương trình

Chuyên đề: Tác phẩm văn học

 • Bài 1: Khái quát văn học Việt Nam từ CMT8-1945 đến nay (P1)
 • Bài 2: Khái quát văn học Việt Nam từ CMT8-1945 đến nay (P2)
 • Bài 3: Tuyên ngôn Độc lập – Phần 1
 • Bài 4: Tuyên ngôn Độc lập – Phần 2
 • Bài 5: Tuyên ngôn Độc lập – Phần 3
 • Bài 6: Nguyễn Đình Chiểu ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc
 • Bài 7. Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS, 1 – 12 – 2003
 • Bài 8. Tây Tiến (Phần 1)
 • Bài 9. Tây Tiến (Phần 2)
 • Bài 10. Tây Tiến (Phần 3)
 • Bài 11. Việt Bắc (Phần 1)
 • Bài 12. Việt Bắc (Phần 2)
 • Bài 13. Việt Bắc (Phần 3)
 • Bài 14. Việt Bắc (Phần 4)
 • Bài 15. Đất Nước (Phần 1)
 • Bài 16. Đất Nước (Phần 2)
 • Bài 17. Đất Nước (Phần 3)
 • Bài 18. Hướng dẫn đọc thêm: Mấy ý nghĩ về thơ (trích) , Đất nước (Nguyễn Đình Thi), Dọn về làng (Nông Quốc Chấn)
 • Bài 19: Sóng (Phần 1)
 • Bài 20: Sóng (Phần 2)
 • Bài 21: Đàn ghita của Lorca (Phần 1)
 • Bài 22: Đàn ghita của Lorca (Phần 2)
 • Bài 23: Đàn ghita của Lorca (Phần 3)
 • Bài 24: Đọc thêm: Tiếng hát con tàu, Đò Lèn, Bác ơi!
 • Bài 25: Quá trình văn học và phong cách văn học
 • Bài 26: Người lái đò sông Đà (Phần 1)
 • Bài 27: Người lái đò sông Đà (Phần 2)
 • Bài 28. Người lái đò sông Đà (Phần 3)
 • Bài 29. Ai đã đặt tên cho dòng sông?(Phần 1)
 • Bài 30: Ai đã đặt tên cho dòng sông? (Phần 2)
 • Bài 31. Đọc thêm: Tự do, Những ngày đầu của nước Việt Nam mới
 • Bài 32. Ôn tập phần Văn học 12 – học kì I
 • Bài 33. Vợ chồng A Phủ (Phần 1)
 • Bài 34. Vợ chồng A Phủ (Phần 2)
 • Bài 35. Vợ chồng A Phủ (Phần 3)
 • Bài 36. Vợ nhặt (Phần 1)
 • Bài 37. Vợ nhặt (Phần 2)
 • Bài 38. Vợ nhặt (Phần 3)
 • Bài 39. Rừng xà nu (Phần 1)
 • Bài 40. Rừng xà nu (Phần 2)
 • Bài 41. Rừng xà nu (Phần 3)
 • Bài 42. Những đứa con trong gia đình (Phần 1)
 • Bài 43. Những đứa con trong gia đình (Phần 2)
 • Bài 44. Chiếc thuyền ngoài xa (Phần 1)
 • Bài 45. Chiếc thuyền ngoài xa (Phần 2)
 • Bài 46. Chiếc thuyền ngoài xa (Phần 3)
 • Bài 47. Đọc thêm: Mùa lá rụng trong vườn, Một người Hà Nội (trích)
 • Bài 48. Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Phần 1)
 • Bài 49. Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Phần 2)
 • Bài 50. Nhìn về vốn văn hóa dân tộc
 • Bài 51. Giá trị văn học và tiếp nhận văn học
 • Bài 52. Thuốc (Phần 1)
 • Bài 53: Thuốc (Phần 2)
 • Bài 54. Số phận con người
 • Bài 55. Ông già và biển cả (trích)
 • Bài 56. Ôn tập phần văn học

Chuyên đề: Tiếng Việt

 • Bài 1: Phong cách ngôn ngữ khoa học
 • Bài 2: Thực hành một số phép tu từ ngữ âm
 • Bài 3. Thực hành một số phép tu từ cú pháp
 • Bài 4. Thực hành hàm ý
 • Bài 5. Thực hành hàm ý (tiếp)
 • Bài 6. Phong cách ngôn ngữ hành chính
 • Bài 7. Tổng kết phần tiếng Việt: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ
 • Bài 8. Tổng kết tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình, phong cách ngôn ngữ
 • Bài 9. Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ
 • Bài 10. Phương pháp làm kiểu bài đọc – hiểu
 • Bài 11. Kĩ năng làm bài nghị luận văn học dạng so sánh

Chuyên đề: Làm văn

 • Bài 1: Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí (Phần 1)
 • Bài 2: Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí (Phần 2)
 • Bài 3: Nghị luận về một hiện tượng đời sống (Phần 1)
 • Bài 4: Nghị luận về một hiện tượng đời sống (Phần 2)
 • Bài 5: Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ
 • Bài 6: Luyện tập về nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ
 • Bài 7: Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học
 • Bài 8. Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong văn nghị luận (Phần 1)
 • Bài 9. Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong văn nghị luận (Phần 2)
 • Bài 10. Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận
 • Bài 11. Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận
 • Bài 12. Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận
 • Bài 13. Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi (Phần 1)
 • Bài 14. Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi (Phần 2)
 • Bài 15. Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong văn nghị luận
 • Bài 16. Diễn đạt trong văn nghị luận
 • Bài 17. Ôn tâp Tập Làm Văn

Ghi chú: Đây là khung nội dung chương trình chung, tuỳ từng đối tượng và học lực học sinh giáo viên sẽ biên soạn giáo án cho phù hợp với học lực và nhu cầu của học sinh để đảm bảo sự tiến bộ của học sinh.

Lớp 12 Related
Chat Facebook
 • Chào bạn!

 • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?

 • Chat ngay