Đóng

28/08/2017

Quy định đối với giáo viên

1. Lịch dạy, thời lượng mỗi buổi dạy 

– Lịch dạy gia sư tại nhà do giáo viên và học sinh sắp xếp với nhau sao cho phù hợp với lịch làm việc của hai bên. Lịch dạy có thể thay đổi trong quá trình học sao cho phù hợp nhất với cả học sinh và giáo viên nhưng phải đảm bảo đủ số buổi 1 tuần theo quy định.

– Lịch dạy tại trung tâm là cố định theo thời khoá biểu của trung tâm sắp xếp theo khung giờ rảnh của tất cả học sinh trong 1 lớp.

– Thời lượng chuẩn của mỗi buổi học 120 phút.

2. Muộn giờ dạy 

– Vào muộn, ra sớm từ 05 – 20 phút không báo trước hoặc báo nhưng không được sự đồng ý của người học, của trung tâm thì giáo viên phải dạy miễn phí cho người học 30 phút.

– Vào muộn, ra sớm từ 21 – 45 phút không báo trước hoặc báo nhưng không được sự đồng ý của người học, của trung tâm thì giáo viên phải dạy miễn phí cho người học 90 phút.

3. Nghỉ dạy 

– Giáo viên nghỉ dạy phải báo trước 2 giờ và được sự chấp thuận từ người học, của trung tâm.

– Nếu giáo viên nghỉ mà không báo trước cho người học thì sẽ phải dạy miễn phí 2 giờ cho người học.

– Nếu giáo viên nghỉ 2 buổi liên tiếp mà không báo trước, người học phải báo lại cho cán bộ quản lí lớp của trung tâm.

4. Tạm dừng khoá học 

Giáo viên xin dừng khoá học phải báo trước ít nhất 02 tuần để trung tâm cử giáo viên khác dạy thay. Nếu không báo trước trung tâm khấu trừ tiền lương 02 tuần của lớp dạy mà giáo viên xin nghỉ và hoàn lại cho học viên, trung tâm không sử dụng số tiền này.

5. Báo cáo khoá học

– Sau mỗi buổi dạy giáo viên cần ghi chép lại số buổi dạy, nhận xét tình hình học tập của người học để cuối tháng đối chiếu với báo cáo của người học và bảng lương của trung tâm.

– Nội dung nhận xét người học xoay quanh vấn đề sau:

  • Nội dung học
  • Phương pháp học
  • Thực hiện thời gian ra vào lớp
  • Chuẩn bị trang thiết bị dạy học
  • Ý thức, thái độ học tập
  • Kết quả học tập
Dành cho gia sư Related
Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?

  • Chat ngay