Đóng

28/02/2017

Quy định đối với người học

1. Lịch học, thời lượng mỗi buổi học

– Lịch học do giáo viên, trung tâm và người học sắp xếp với nhau sao cho phù hợp với lịch làm việc của hai bên. Lịch học có thể thay đổi trong quá trình học sao cho phù hợp nhất với cả người học và giáo viên nhưng phải đảm bảo đủ số buổi 1 tuần theo quy định.

– Thời lượng chuẩn của mỗi buổi học 120 phút.

2. Muộn giờ học

– Vào muộn, ra sớm từ 05 – 20 phút không báo trước hoặc báo nhưng không được sự đồng ý của giáo viên thì giáo viên kết thúc buổi dạy đúng theo lịch.

– Vào muộn, ra sớm từ 21 phút không báo trước hoặc báo nhưng không được sự đồng ý của người dạy thì giáo viên nghỉ dạy và vẫn tính công ca dạy đó.

3. Nghỉ học

Khi người học có việc bận đột xuất không học được thì cần báo cho giáo viên và trung tâm trước khi buổi học diễn ra ít nhất 2 giờ. Nếu người học nghỉ mà không báo cáo thì buổi học hôm đó vẫn tính là 01 buổi dạy của giáo viên.

4. Báo cáo khoá học

Sau mỗi buổi học người học báo cáo nhanh: Số buổi học, nhận xét tình hình dạy.

– Người học nhận xét giáo viên về các vấn đề sau:

  • Nội dung bài học
  • Phương pháp dạy
  • Thực hiện thời gian ra vào lớp của giáo viên
  • Chuẩn bị trang thiết bị dạy học của giáo viên
Dành cho học sinh và phụ huynh Related
Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?

  • Chat ngay