Đóng

28/02/2017

Quyền lợi của giáo viên

1. Quyết định lịch trình của bạn. Bạn có thể dạy vào bất cứ thời điểm nào trong tuần nếu bạn phối hợp tốt với học viên để sếp lịch. Bạn cũng có thể nhận dạy tăng số lớp khi bạn có nhiều thời gian rảnh và dừng giảng dạy khi bạn bận.

2. Bạn có thể chọn người học bạn muốn dạy. Sau mỗi buổi học, bạn sẽ nhận được xếp hạng và đánh giá công khai từ người học và nhận xét riêng từ chúng tôi.

3. Chúng tôi sẽ tạo dựng thương hiệu cá nhân bạn và thanh toán lương hàng tháng vào tài khoản cho bạn theo đơn giá 1 buổi dạy, tổng số buổi thực dạy trong tháng.

Dành cho gia sư Related
Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?

  • Chat ngay