Đóng

28/02/2017

Quyền lợi của người học

1. Lựa chọn giáo viên

– Người học được chọn lựa giáo viên phù hợp nhất.

2. Thay đổi giáo viên

– Người học được thay đổi giáo viên không giới hạn nếu không phù hợp.

3. Đánh giá giáo viên

– Người học được đánh giá chất lượng giáo viên sau mỗi buổi học.

4. Hỗ trợ 24/7

– Người học được tư vấn 24/7 khi gặp khó khăn trong học tập.

5. Thay đổi lịch học

– Người học được thay đổi lịch học trong quá trình học.

6. Bảo lưu

– Người học được bảo lưu hoặc chuyển sang khoá học khác.

7. Hoàn lại học phí

– Người học được hoàn lại học phí khi không thể theo học.

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí

Học tại trung tâm và gia sư tại nhà Related