Đóng

28/02/2017

Thông tin cơ bản về dạy học

1. Hình thức dạy học:

– Gia sư tại nhà: Lớp học chỉ gồm 1 giáo viên 1 học sinh, giáo viên đến nhà học sinh giảng dạy.

– Tại trung tâm: Lớp học chỉ gồm 1 giáo viên 12-16 học sinh/lớp, giáo viên và học sinh đến trung tâm giảng dạy và học tập.

2. Thời lượng dạy: mỗi ca dạy là 120 phút.

3. Lịch dạy:

– Lớp học gia sư tại nhà lịch hàng tuần do giáo viên và học sinh sắp xếp theo khung giờ rảnh của cả 2 bên.

– Lịch dạy các lớp tại trung tâm thực hiện theo thời khoá biểu cố định của từng lớp do trung tâm sắp xếp vào khung giờ rảnh của toàn bộ học sinh trong lớp.

4. Mức lương:

– Gia sư tại nhà học sinh:

Gia sư là sinh viên từ 100.000 – 150.000VNĐ/ca; Gia sư là giáo viên từ 200.000 – 300.000VNĐ/ca. Sinh viên, giáo viên nhận lương trực tiếp từ phía gia đình học sinh sau 1 tháng dạy hoặc sau 10 buổi dạy.

– Tại trung tâm:

Tiền lương tháng = Tổng số ca thực dạy x số tiền 1 ca dạy. Trung tâm sẽ trao đổi về mức lương cụ thể cho 1 ca dạy (120 phút) theo trình độ, kinh nghiệm hay năng lực của từng giáo viên. Giáo viên nhận lương vào ngày 05 hàng tháng qua chuyển khoản tại ngân hàng dựa trên hợp đồng giảng dạy, đơn giá ca dạy và số ca thực dạy trong tháng.

5. Chương trình dạy học

Giáo viên dựa vào mục tiêu người học, khung chương trình, kết quả kiểm tra đầu vào biên soạn bài giảng sao cho vừa sức với học viên.

6. Học viên

Học viên do trung tâm tuyển sinh và kết nối với giáo viên, nếu trong quá trình dạy học giáo viên không thấy phù hợp thì được phép đề nghị đổi học viên, đổi lớp.

Dạy tại trung tâm và gia sư tại nhà Liên quan