Đóng

28/02/2017

Thông tin cơ bản về học tập

1. Hình thức học:

– Lớp học gia sư tại nhà chỉ gồm 1 giáo viên 1 học sinh.

– Lớp học tại trung tâm gồm 1 giáo viên 12-16 học sinh/lớp.

2. Thời lượng học: mỗi ca học là 120 phút.

3. Lịch học:

– Học gia sư tại nhà lịch học hàng tuần do giáo viên và học sinh sắp xếp theo khung giờ rảnh của cả 2 bên.

– Học tại trung tâm lịch học được cố định hàng tuần do trung tâm sắp xếp theo khung giờ rảnh của tất cả học sinh trong lớp.

4. Học phí:

– Học gia sư tại nhà: Sinh viên dạy từ 100.000 – 150.000VNĐ/1 buổi. Giáo viên dạy từ 200.000 – 300.000VNĐ/1 buổi. Tuỳ thuộc vào khoá học và kinh nghiệm, trình độ chuyên môn của sinh viên, giáo viên dạy. Học phí được đóng vào cuối tháng hoặc sau 10 buổi học.

– Học tại trung tâm: 80.000 – 120.000VNĐ/1 buổi. Học phí được đóng vào ngày 01 đến 05 hàng tháng.

5. Thanh toán: Thanh toán chuyển khoản tại ngân hàng hoặc trực tiếp tại văn phòng.

6. Chương trình: Chương trình thiết kế riêng biệt đối với từng người học.

7. Giáo viên: Giáo viên do người học lựa chọn.

Dành cho học sinh và phụ huynh Related
Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?

  • Chat ngay