Đóng

28/02/2018

Tiếng Anh 10

KHOÁ HỌC TIẾNG ANH LỚP 10

1.Mục tiêu khóa học

 • Giúp học sinh đạt điểm tốt bài thi học kỳ trên trường.

2.Cấu trúc khóa học

 • 4 chuyên đề
 • Hơn 100 bài tập
 • 60 buổi, 2 buổi/ tuần.
 • 02 giờ/ buổi.

3.Mô tả khóa học

Anh 10
Khóa Ôn tập môn Tiếng Anh 10 sẽ giúp học sinh:

 • Hệ thống hóa kiến thức trọng tâm
  • Tổng kết, hệ thống hóa các kiến thức theo các vấn đề trọng tâm trong chương trình sách giáo khoa.
  • Sắp xếp kiến thức theo sơ đồ hoặc móc nối những kiến thức có liên quan để dễ ghi nhớ.
 • Tổng hợp lại các dạng bài đã học trong học kỳ
  • Hệ thống các dạng bài điển hình, thường gặp và hướng dẫn, phân tích phương pháp làm hiệu quả.
4.Kết quả học tập
 • Biết cách vận dụng lí thuyết kiến thức và kĩ năng để giải quyết các dạng bài tập điển hình trong chương trình.
 • Thực hành, rèn luyện kĩ năng làm các dạng bài tập thường xuất hiện theo trong chương trình.

5.Đối tượng: Học sinh lớp 10.

6. Nội dung chương trình

Chuyên đề 1: Pronunciation – Học kì I + học kì II

 • Bài mở đầu: Phương pháp học ngữ âm
 • Bài 1: Overview + /ɪ/, /iː/, /ʌ/, /ɑː/
 • Bài 2: /æ/, /e/, /ɒ/, /ɔː/
 • Bài 3: /uː/, /ʊ/, /ɜː/, /ə/
 • Bài 4: /eɪ/, / aɪ/, /ɔɪ/, /aʊ/, /əʊ/
 • Bài 5: /ɪə/, /ʊə/, /eə/ and review of vowels
 • Review Bài 4+5 ( tài liệu )
 • Bài 6: Overview of consonants and /b/, /p/, /d/, /t/
 • Bài 7: /s/, /z/, /f/, /v/, /g/, /k/
 • Bài 8: /θ/, /ð/, /ʒ/, /ʃ/
 • Review bài 6+7+8 (Tài liệu)

CHUYÊN ĐỀ 2: GRAMMAR

 • Bài mở đầu: Chiến lược nắm chắc ngữ pháp
 • Bài 1: Overview and Nouns
 • Bài 2: Articles
 • Bài 3: Pronouns
 • Bài 4: Verbs (Phần 1)
 • Bài 5: Verbs (Phần 2)
 • Review Bài 1+2+3+4+5 ( tài liệu )
 • Bài 6: Adjectives and adverbs
 • Bài 7: Comparison with adjectives and adverbs
 • Bài 8: Prepositions
 • Bài 9: Conjunctions
 • Review Bài 6+7+8+9 ( tài liệu )
 • Bài 10: Relative clauses
 • Bài 11: Sentences
 • Bài 12: The present simple & The present progressive
 • Review Bài 10+11+12 ( tài liệu )
 • Bài 13: The present perfect
 • Bài 14: The past simple and the past perfect
 • Bài 15: Means of expressing future time action
 • Review Bài 13+14+15 ( tài liệu )
 • Bài 16: Reported speech: statements
 • Bài 17: Conditional sentences
 • Bài 18. The passive voice
 • Review Bài 16+17+18 ( tài liệu )

Chuyên đề 3: Grammar test ( tài liệu )

 • Bài mở đầu: Những lưu ý để cải thiện kỹ năng Reading và Writing
 • Bài 1: Unit 1 (A day in the life of) & A narrative
 • Bài 2: Unit 2 (School talks) & Form-filling
 • Bài 3: Unit 3 (People’s background)
 • Bài 4: Unit 4 (Special education) & A letter of complaint
 • Bài 5: Unit 5 (Technology and you) & A set of instructions
 • Bài 6: Unit 6 (An excursion) & A confirmation letter
 • Bài 7: Unit 7 (The mass media) & Advantages and disadvantages
 • Bài 8: Unit 8 (The story of my village) & An informal letter
 • Bài 9: Unit 9 (Undersea world) & Table description
 • Bài 10: Unit 10 (Conservation) & A letter of invitation
 • Bài 11: Unit 11 (National parks) & A letter of acceptance or refusal
 • Bài 12: Unit 12 (Music) & A profile
 • Bài 13: Unit 13 (Films and cinema) & Film description
 • Bài 14: Unit 14 (The world cup) & an announcement
 • Bài 15: Unit 15 (Cities) & A city
 • Bài 16: Unit 16 (Historical places) & A chart

CHUYÊN ĐỀ 4: SPEAKING + LISTENING – HỌC KÌ I + HỌC KÌ II

 • Bài mở đầu: Chia sẻ về việc học Listening và Speaking
 • Bài 1: Unit 1 (A day in the life of)
 • Bài 2: Unit 2 (School talks)
 • Bài 3: Unit 3 (People’s background)
 • Bài 4: Unit 4 (Special education)
 • Bài 5: Unit 5 (Technology and you)
 • Bài 6: Unit 6 (An excursion)
 • Bài 7: Unit 7 (The mass media)
 • Bài 8: Unit 8 (The story of my village)
 • Bài 9: Unit 9 (Undersea world)
 • Unit 10. Conservation
 • Bài 11: Unit 11 (National parks)
 • Bài 12: Unit 12 (Music)
 • Bài 13: Unit 13 (Films and cinema)
 • Bài 14: Unit 14 (The world cup)
 • Bài 15: Unit 15 (Cities)
 • Bài 16: Unit 16 (Historical places)
 • Ôn tập và kiểm tra

Ghi chú: Đây là khung nội dung chương trình chung, tuỳ từng đối tượng và học lực học sinh giáo viên sẽ biên soạn giáo án cho phù hợp với học lực và nhu cầu của học sinh để đảm bảo sự tiến bộ của học sinh.

Lớp 10 Related
Chat Facebook
 • Chào bạn!

 • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?

 • Chat ngay