Đóng

28/02/2017

Tiếng anh 11

KHOÁ HỌC TIẾNG ANH 11

1. Mục tiêu khoá học

Giúp học sinh nắm vững kiến thức Tiếng Anh 11, tự tin đạt điểm số cao trên lớp.

2. Thời lượng

 • 60 buổi, 2 buổi/ tuần.
 • 1,5 giờ/ buổi.

3. Nội dung chương trình

UNIT 1. FRIENDSHIP – Học kỳ I

 • Bài 1. Reading
 • Bài 2. Listening
 • Bài 3. Grammar/Writing
 • Bài 4. Pronunciation/Speaking

UNIT 2. PERSONAL EXPERIENCES – Học kỳ I

 • Bài 1. Reading
 • Bài 2. Listening
 • Bài 3. Grammar/Writing
 • Bài 4. Pronunciation/Speaking

Unit 3. A party – Học kỳ I

 • Bài 1. Reading
 • Bài 2. Listening
 • Bài 3. Grammar/Writing
 • Bài 4. Pronunciation/Speaking
 • REVISION UNIT 1-2-3 – Học kỳ I

UNIT 4. VOLUNTEER WORK – Học kỳ I

 • Bài 1. Reading
 • Bài 2. Listening
 • Bài 3. Grammar/Writing
 • Bài 4. Pronunciation/Speaking

UNIT 5. ILLITERACY – Học kỳ I

 • Bài 1. Reading
 • Bài 2. Listening
 • Bài 3. Pronunciation/Speaking
 • Bài 4. Grammar/Writing

UNIT 6. COMPETITIONS – Học kỳ I

 • Bài 1. Reading
 • Bài 2. Listening
 • Bài 3. Grammar/Writing
 • Bài 4. Pronunciation/Speaking
 • ÔN TẬP HỌC KÌ I
 • Unit 1 – 6 revision

UNIT 7. WORLD POPULATION – Học kỳ II

 • Bài 1. Reading
 • Bài 2. Listening
 • Bài 3. Grammar/Writing
 • Bài 4. Pronunciation/Speaking

UNIT 8. CELEBRATIONS – Học kỳ II

 • Bài 1. Reading
 • Bài 2. Listening
 • Bài 3. Grammar/Writing
 • Bài 4. Pronunciation/Speaking

UNIT 9. THE POST OFFICE – Học kỳ II

 • Bài 1. Reading
 • Bài 2. Listening
 • Bài 3. Grammar/Writing
 • Bài 4. Pronunciation/Speaking
 • REVISION UNIT 7-8-9 – Học kỳ II
 • Revision Unit 7 – 8 – 9

UNIT 10. NATURE IN DANGER – Học kỳ II

 • Bài 1. Reading
 • Bài 2. Listening
 • Bài 3. Grammar/Writing
 • Bài 4. Pronunciation/Speaking

UNIT 11. SOURCES OF ENERGY – Học kỳ II

 • Bài 1. Reading
 • Bài 2. Listening
 • Bài 3. Grammar/Writing
 • Bài 4. Pronunciation/Speaking
 • REVISION UNIT 10-11 – Học kỳ II
 • Revision Unit 10 – 11

UNIT 12. THE ASIAN GAMES – Học kỳ II

 • Bài 1. Reading
 • Bài 2. Listening
 • Bài 3. Grammar/Writing
 • Bài 4. Pronunciation/Speaking

UNIT 13. HOBBIES – Học kỳ II

 • Bài 1. Reading
 • Bài 2. Listening
 • Bài 3. Grammar/Writing
 • Bài 4. Pronunciation/Speaking

UNIT 14. RECREATION – Học kỳ II

 • Bài 1. Reading
 • Bài 2. Listening
 • Bài 3. Grammar/Writing
 • Bài 4. Pronunciation/Speaking
 • WORD REVIEW REVISION 12-13-14 – Học kỳ II
 • Revision Unit 12-13-14

UNIT 15. SPACE CONQUEST – Học kỳ II

 • Bài 1. Reading
 • Bài 2. Listening
 • Bài 3. Grammar/Writing
 • Bài 4. Pronunciation/Speaking

UNIT 16. THE WONDERS OF THE WORLD – Học kỳ II

 • Bài 1. Reading
 • Bài 2. Listening
 • Bài 3. Grammar/Writing
 • Bài 4. Pronunciation/Speaking

ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI KÌ – Học kỳ II

Ghi chú: Đây là khung nội dung chương trình chung, tuỳ từng đối tượng và học lực học sinh giáo viên sẽ biên soạn giáo án cho phù hợp với học lực và nhu cầu của học sinh để đảm bảo sự tiến bộ của học sinh.

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí

Lớp 11 Related
Chat Facebook
 • Chào bạn!

 • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?

 • Chat ngay