Đóng

28/04/2018

Tiếng Anh 3

KHÓA HỌC TIẾNG ANH LỚP 3

1.Mục tiêu khóa học

 • Tự tin nghe nói Tiếng Anh hàng ngày và đạt điểm tốt bài thi trên trường.

2.Cấu trúc khóa học

 • 24 chuyên đề
 • 64 bài giảng
 • Hơn 400 bài tập
 • 02 buổi/ tuần
 • 02 giờ/buổi

3.Mô tả khóa học

Phương pháp giảng dạy tự nhiên sôi động với các hình ảnh minh họa, trò chơi hấp dẫn, cô giáo sẽ giúp các em học sinh trải qua những giờ học Tiếng Anh theo chương trình sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 3 10 năm một cách hoàn toàn dễ dàng và hiệu quả.

4.Các yêu cầu khóa học

Học sinh cần học chuẩn bị sách giáo khoa, làm bài tập đầy đủ và các dụng cụ học tập cần thiết. 

5.Kết quả học tập

 • Nắm chắc được nội dung từng bài học trong sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 3.
 • Yêu thích và tự tin giao tiếp cơ bản với môn Tiếng Anh.

6.Đối tượng

Học sinh lớp 3 đang theo học chương trình Tiếng Anh 10 năm của Bộ GD-ĐT

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA HỌC

UNIT 1. HELLO

 • Unit 1. Lesson 1 

 • Unit 1. Lesson 2

  Unit 1. Lesson 3

UNIT 2. WHAT’S YOUR NAME? 

 • Unit 2. Lesson 1

 • Unit 2. Lesson 2

 • Unit 2. Lesson 3

UNIT 3. THIS IS TONY 

 • Unit 3. Lesson 1

  Unit 3. Lesson 2

 • Unit 3. Lesson 3

UNIT 4. HOW OLD ARE YOU?

 • Unit 4. Lesson 1

 • Unit 4. Lesson 2

 • Unit 4. Lesson 3

UNIT 5. ARE THEY YOUR FRIENDS? 

 • Unit 5. Lesson 1

  Unit 5. Lesson 2

 • Unit 5. Lesson 3

REVIEW 1 (UNIT 1 – UNIT 5)

 • Review 1 (Unit 1 – Unit 5)
   

UNIT 6. STAND UP!

 • Unit 6. Lesson 1

 • Unit 6. Lesson 2 

 • Unit 6. Lesson 3

UNIT 7. THAT’S MY SCHOOL

 • Unit 7. Lesson 1

  Unit 7. Lesson 2

 • Unit 7. Lesson 3

UNIT 8. THIS IS MY PEN

 • Unit 8. Lesson 1

 • Unit 8. Lesson 2

 • Unit 8. Lesson 3

UNIT 9. WHAT COLOUR IS IT?

 • Unit 9. Lesson 1

  Unit 9. Lesson 2

 • Unit 9. Lesson 3

UNIT 10. WHAT DO YOU DO AT BREAK TIME?

 • Unit 10. Lesson 1

 • Unit 10. Lesson 2

  Unit 10. Lesson 3

REVIEW 2 (UNIT 6 – UNIT 10)

 • Review 2 (Unit 6 – Unit 10)

UNIT 11. THIS IS MY FAMILY

 • Unit 11. Lesson 1

 • Unit 11. Lesson 2

 • Unit 11. Lesson 3

UNIT 12. THIS IS MY HOUSE

 • Unit 12. Lesson 1

 • Unit 12. Lesson 2

 • Unit 12. Lesson 3

UNIT 13. WHERE’S MY BOOK?

 • Unit 13. Lesson 1

 • Unit 13. Lesson 2

  Unit 13. Lesson 3

UNIT 14. ARE THERE ANY POSTERS IN THE ROOM?

 • Unit 14. Lesson 1

 • Unit 14. Lesson 2

  Unit 14. Lesson 3

UNIT 15. DO YOU HAVE ANY TOYS?

 • Unit 15. Lesson 1

 • Unit 15. Lesson 2

 • Unit 15. Lesson 3

REVIEW 3 (UNIT 11 – UNIT 15)

 • Review 3 (Unit 11 – Unit 15)

UNIT 16. DO YOU HAVE ANY PETS?

 • Unit 16. Lesson 1

  Unit 16. Lesson 2

 • Unit 16. Lesson 3

UNIT 17. WHAT TOYS DO YOU LIKE?

 • Unit 17. Lesson 1

  Unit 17. Lesson 2

 • Unit 17. Lesson 3

UNIT 18. WHAT ARE YOU DOING?

 • Unit 18. Lesson 1

 • Unit 18. Lesson 2

 • Unit 18. Lesson 3

UNIT 19. THEY’RE IN THE PARK

 • Unit 19. Lesson 1

 • Unit 19. Lesson 2

 • Unit 19. Lesson 3

UNIT 20. WHERE’S SA PA?

 • Unit 20. Lesson 1

 • Unit 20. Lesson 2

 • Unit 20. Lesson 3

REVIEW 4 (UNIT 16 – UNIT 20)

Review 4 (Unit 16 – Unit 20)

GIA SƯ THANH XUÂN 
Lớp 3 Related
Chat Facebook
 • Chào bạn!

 • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?

 • Chat ngay