Đóng

28/02/2017

Tiếng việt 4

KHOÁ HỌC TIẾNG VIỆT 4

1. Mục tiêu khoá học

Học sinh làm được các dạng bài tập thuộc 11 chuyên đề tổng hợp Tiếng Việt lớp 4.

2. Thời lượng

 • 60 buổi, 2 buổi/ tuần.
 • 1,5 giờ/ buổi.

3. Nội dung chương trình

VĂN KỂ CHUYỆN

 • Cách làm bài văn kể chuyện
 • Luyện tập làm văn kể chuyện

TỪ VÀ ĐƠN VỊ CẤU TẠO TỪ

 • Từ và đơn vị cấu tạo từ
 • Luyện tập về đơn vị cấu tạo từ (phần 1)
 • Luyện tập về đơn vị cấu tạo từ (Phần 2)
 • Luyện tập về đơn vị cấu tạo từ (Phần 3)

PHÂN BIỆT ÂM ĐẦU, VẦN VÀ DẤU THANH

 • Phân biệt các âm đầu
 • Phân biệt các âm phần vần và các dấu thanh
 • Luyện tập phân biệt các âm đầu, vần và dấu thanh (Phần một)
 • Luyện tập phân biệt các âm đầu, vần và dấu thanh (Phần hai)

VIẾT THƯ, TÓM TẮT TIN TỨC

 • Văn viết thư (Phần một)
 • Văn viết thư (Phần hai)
 • Tóm tắt tin tức

VĂN MIÊU TẢ

 • Tả đồ vật (Phần một)
 • Tả đồ vật (Phần hai)
 • Tả cây cối (Phần một)
 • Tả cây cối (Phần hai)
 • Tả con vật

MỞ RỘNG VỐN TỪ

 • Mở rộng vốn từ: Chủ đề nhân hậu – đoàn kết
 • Mở rộng vốn từ: Chủ đề trung thực, tự trọng; chủ đề ước mơ
 • Mở rộng vốn từ: Chủ đề sức khỏe – cái đẹp, chủ đề dũng cảm
 • Mở rộng vốn từ: Chủ đề ý chí nghị lực và chủ đề đồ chơi, tài năng
 • Mở rộng vốn từ: Chủ đề du lịch, thám hiểm và lạc quan, yêu đời

PHÂN LOẠI TỪ

 • Phân loại từ (phần một)
 • Phân loại từ (phần hai)
 • Phân loại từ (phần ba)

DẤU CÂU, PHÂN LOẠI CÂU THEO MỤC ĐÍCH NÓI

 • Dấu câu
 • Câu phân loại theo mục đích nói
 • Luyện tập câu phân loại theo mục đích nói

CÁC THÀNH PHẦN CÂU

 • Các thành phần câu (phần một)
 • Các thành phần câu (phần hai)

MỘT SỐ BIỆN PHÁP TU TỪ

 • Các biện pháp tu từ
 • Các biện pháp tu từ (phần hai)
 • Các biện pháp tu từ (phần ba)

CẢM THỤ VĂN HỌC

 • Cảm thụ văn học (phần một)
 • Cảm thụ văn học (phần hai)
 • Ôn tập tổng hợp Tiếng Việt

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí

Lớp 4 Related
Chat Facebook
 • Chào bạn!

 • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?

 • Chat ngay