Đóng

28/04/2018

Toán & Tiếng Việt 5

KHOÁ HỌC TOÁN & TIẾNG VIỆT 5

1.Mục tiêu khoá học

*Đối với môn Toán

+ Giúp các em ôn tập và bổ sung kiến thức về phân số.

+ Giúp các em biết giải toán liên quan đến tỉ lệ, bảng đơn vị đo diện tích, số thập phân, các phép tính với số thập phân

+ Thực hiện thành thạo các phép tính dưới dạng số thập phân

+ Giải toán liên quan đến tỉ số phần trăm.

+ Thực hiện tính các bài toán về thể tích

+ Ôn tập tổng hợp kiến thức toán.

*Đối với môn Tiếng việt

+ Tìm hiểu về nét đẹp của quê hương Việt Nam.

+ Bồi dưỡng tâm hồn cho các em, giúp các em thể hiện lòng yêu quê hương, đất nước.

+ Tìm hiểu và viết về văn tả cảnh đặc biệt là cảnh quê hương Việt Nam

+ Luyện chữ viết và cách trình bày bài.

+ Trau dồi thêm cho các em vốn từ ngữ thêm phong phú.

+ Tổ chức các hoạt động trò chơi về vốn từ giúp các em vừa chơi mà vừa học.

+ Tìm hiểu nét đẹp của thiên nhiên.

+ Giúp các em tự tin kể chuyện trước đám đông.

+ Nhắc nhở các em về việc bảo vệ môi trường và yêu Tổ Quốc

+ Hiểu được rõ về: Đại từ, đại từ xưng hô và quan hệ từ.

+ Tổ chức cho các con thi hát bài “hạt gạo làng ta”. Vừa giúp các em dễ thuộc dễ nhớ lại mang tính chất giải trí.

+ Tìm hiểu về từ loại, cách viết bài văn tả người.

+ Luyện về vốn từ và câu.

+ Bồi đắp cho các em tình yêu quê hương đất nước qua các bài tập đọc.

+ Tạo cho các em tự tin trước đám đông, tự tin , mạnh dạn kể lại một câu chuyện bản thân các em chứng kiến.

+ Tìm hiểu và viết về văn tả đồ vật.

+ Luyện chữ viết và cách trình bày bài.

+ Tìm hiểu về phong tục tập quán của quê hương Việt Nam.

+ Xây dụng kĩ năng viết văn tả cảnh với ngôn ngữ đa dạng, phong phú

+ Ôn tập và nắm vững được cách làm bài văn tả cảnh, tả con vật, tả người.

2.Gia sư

+ Giáo viên ở các trường Tiểu học thuộc các quận, huyện tại Tp.Hà Nội

+ Sinh viên khoa SP Tiểu học trường ĐHSP HN, ĐH Thủ Đô,..

3.Thời lượng: 2 buổi/ tuần, 2 giờ/ buổi.

4.Nội dung chương trình

PHẦN 1: ÔN BÁM SÁT THEO CHƯƠNG TRÌNH SGK

BUỔI MÔN HỌC CHỦ ĐỀ CHÍNH
1 Toán  ÔN TẬP
Tiếng việt VIỆT NAM – TỔ QUỐC EM
2 Toán PHÂN SỐ THẬP PHÂN
Tiếng việt VIỆT NAM – TỔ QUỐC EM
3 Toán PHÂN SỐ THẬP PHÂN
Tiếng việt VIỆT NAM – TỔ QUỐC EM
4 Toán  HỖN SỐ
Tiếng việt VIỆT NAM – TỔ QUỐC EM
5 Toán  GIẢI TOÁN
Tiếng việt VIỆT NAM – TỔ QUỐC EM
6 Toán  BẢNG ĐƠN VỊ ĐO
Tiếng việt VIỆT NAM – TỔ QUỐC EM
7 Toán BẢNG ĐƠN VỊ ĐO
Tiếng việt CÁNH CHIM HÒA BÌNH
8 Toán BẢNG ĐƠN VỊ ĐO
Tiếng việt CÁNH CHIM HÒA BÌNH
9 Toán BẢNG ĐƠN VỊ ĐO
Tiếng việt CÁNH CHIM HÒA BÌNH
10 Toán BẢNG ĐƠN VỊ ĐO
Tiếng việt CÁNH CHIM HÒA BÌNH
11 Toán BẢNG ĐƠN VỊ ĐO
Tiếng việt CÁNH CHIM HÒA BÌNH
12 Toán SỐ THẬP PHÂN
Tiếng việt CÁNH CHIM HÒA BÌNH
13 Toán SỐ THẬP PHÂN
Tiếng việt CON  NGƯỜI VỚI THIÊN NHIÊN
14 Toán SỐ THẬP PHÂN
Tiếng việt CON  NGƯỜI VỚI THIÊN NHIÊN
15 Toán SỐ THẬP PHÂN
Tiếng việt CON  NGƯỜI VỚI THIÊN NHIÊN
16 Toán SỐ THẬP PHÂN
Tiếng việt CON  NGƯỜI VỚI THIÊN NHIÊN
17 Toán SỐ THẬP PHÂN
Tiếng việt CON  NGƯỜI VỚI THIÊN NHIÊN
18 Toán CÁC PHÉP TÍNH DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN
Tiếng việt CON  NGƯỜI VỚI THIÊN NHIÊN
19 Toán CÁC PHÉP TÍNH DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN
Tiếng việt GIỮ LẤY MÀU XANH
20 Toán CÁC PHÉP TÍNH DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN
Tiếng việt GIỮ LẤY MÀU XANH
21 Toán CÁC PHÉP TÍNH DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN
Tiếng việt GIỮ LẤY MÀU XANH
22 Toán CÁC PHÉP TÍNH DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN
Tiếng việt GIỮ LẤY MÀU XANH
23 Toán CÁC PHÉP TÍNH DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN
Tiếng việt GIỮ LẤY MÀU XANH
24 Toán CÁC PHÉP TÍNH DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN
Tiếng việt GIỮ LẤY MÀU XANH
25 Toán CÁC PHÉP TÍNH DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN
Tiếng việt VÌ HẠNH PHÚC CON NGƯỜI
26 Toán CÁC PHÉP TÍNH DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN
Tiếng việt VÌ HẠNH PHÚC CON NGƯỜI
27 Toán CÁC PHÉP TÍNH DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN
Tiếng việt VÌ HẠNH PHÚC CON NGƯỜI
28 Toán CÁC PHÉP TÍNH DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN
Tiếng việt VÌ HẠNH PHÚC CON NGƯỜI
29 Toán CÁC PHÉP TÍNH DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN
Tiếng việt VÌ HẠNH PHÚC CON NGƯỜI
30 Toán TỈ SỐ PHẦN TRĂM
Tiếng việt VÌ HẠNH PHÚC CON NGƯỜI
31 Toán TỈ SỐ PHẦN TRĂM
Tiếng việt VÌ HẠNH PHÚC CON NGƯỜI
32 Toán TỈ SỐ PHẦN TRĂM
Tiếng việt VÌ HẠNH PHÚC CON NGƯỜI
33 Toán  TỈ SỐ PHẦN TRĂM
Tiếng việt NGƯỜI CÔNG DÂN
34 Toán HÌNH HỌC
Tiếng việt NGƯỜI CÔNG DÂN
35 Toán HÌNH HỌC
Tiếng việt NGƯỜI CÔNG DÂN
36 Toán HÌNH HỌC
Tiếng việt NGƯỜI CÔNG DÂN
37 Toán HÌNH HỌC
Tiếng việt NGƯỜI CÔNG DÂN
38 Toán HÌNH HỌC
Tiếng việt NGƯỜI CÔNG DÂN
39 Toán HÌNH HỌC
Tiếng việt VÌ CUỘC SỐNG THANH BÌNH
40 Toán HÌNH HỌC
Tiếng việt VÌ CUỘC SỐNG THANH BÌNH
41 Toán HÌNH HỌC
Tiếng việt VÌ CUỘC SỐNG THANH BÌNH
42 Toán HÌNH HỌC
Tiếng việt VÌ CUỘC SỐNG THANH BÌNH
43 Toán  HÌNH HỌC
Tiếng việt VÌ CUỘC SỐNG THANH BÌNH
44 Toán HÌNH HỌC
Tiếng việt VÌ CUỘC SỐNG THANH BÌNH
45 Toán HÌNH HỌC
Tiếng việt NHỚ NGUỒN
46 Toán HÌNH HỌC
Tiếng việt NHỚ NGUỒN
47 Toán THỂ TÍCH
Tiếng việt NHỚ NGUỒN
48 Toán THỂ TÍCH
Tiếng việt NHỚ NGUỒN
49 Toán THỂ TÍCH
Tiếng việt NHỚ NGUỒN
50 Toán THỂ TÍCH
Tiếng việt NHỚ NGUỒN
51 Toán THỂ TÍCH
Tiếng việt NAM VÀ NỮ
52 Toán HÌNH HỌC
Tiếng việt NHỚ NGUỒN
53 Toán SỐ ĐO THỜI GIAN
Tiếng việt NHỚ NGUỒN
54 Toán SỐ ĐO THỜI GIAN
Tiếng việt NHỚ NGUỒN
55 Toán SỐ ĐO THỜI GIAN
Tiếng việt NHỚ NGUỒN
56 Toán SỐ ĐO THỜI GIAN
Tiếng việt NHỚ NGUỒN
57 Toán VẬN TỐC
Tiếng việt NHỮNG CHỦ NHÂN TƯƠNG LAI
58 Toán QUÃNG ĐƯỜNG
Tiếng việt NHỮNG CHỦ NHÂN TƯƠNG LAI
59 Toán THỜI GIAN
Tiếng việt NHỮNG CHỦ NHÂN TƯƠNG LAI
60 Toán ÔN TẬP
Tiếng việt NHỮNG CHỦ NHÂN TƯƠNG LAI
61 Toán ÔN TẬP
Tiếng việt NHỮNG CHỦ NHÂN TƯƠNG LAI
62 Toán ÔN TẬP
Tiếng việt NHỮNG CHỦ NHÂN TƯƠNG LAI
63 Toán ÔN TẬP
64 Toán ÔN TẬP
65 Toán ÔN TẬP 

PHẦN 2: ÔN LUYỆN MỘT SỐ ĐỀ TỔNG HỢP

 • Hướng dẫn giải Đề tổng hợp số 01
 • Hướng dẫn giải Đề tổng hợp số 02
 • Hướng dẫn giải Đề tổng hợp số 03
 • Hướng dẫn giải Đề tổng hợp số 04
 • Hướng dẫn giải Đề tổng hợp số 05
 • Hướng dẫn giải Đề tổng hợp số 06
 • Hướng dẫn giải Đề tổng hợp số 07
 • Hướng dẫn giải Đề tổng hợp số 08
 • Hướng dẫn giải Đề tổng hợp số 09
 • Hướng dẫn giải Đề tổng hợp số 10

PHÒNG ĐÀO TẠO

Lớp 5 Related
Chat Facebook
 • Chào bạn!

 • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?

 • Chat ngay