Đóng

28/02/2017

Tiếng việt 5

KHOÁ HỌC TIẾNG VIỆT 5

1. Mục tiêu khoá học

Học sinh làm được các dạng bài tập thuộc 14 chuyên đề tổng hợp Tiếng Việt lớp 5.

2. Thời lượng

 • 60 buổi, 2 buổi/ tuần.
 • 1,5 giờ/ buổi.

3. Nội dung chương trình

Chuyên đề: Cấu tạo từ

 • Nhận diện tiếng và từ
 • Nhận diện tiếng và từ (tiếp)
 • Phân loại từ đơn, từ ghép, từ láy
 • Luyện tập về cấu tạo từ

CHUYÊN ĐỀ : TỪ LOẠI TIẾNG VIỆT

 • Ôn tập về Danh từ
 • Ôn tập về :Danh từ, động từ, tính từ, đại từ, quan hệ từ
 • Luyện tập tổng hợp về từ loại

CHUYÊN ĐỀ : CÁC HIỆN TƯỢNG VỀ ÂM, NGHĨA CỦA TỪ TRONG TIẾNG VIỆT

 • Từ đồng nghĩa và trái nghĩa
 • Từ nhiều nghĩa.
 • Từ đồng âm
 • Luyện tập tổng hợp các hiện tượng về âm, nghĩa của từ

CHUYÊN ĐỀ: THÀNH NGỮ, TỤC NGỮ, TỪ HÁN VIỆT

 • Thành ngữ, tục ngữ
 • Từ Hán -Việt
 • Luyện tập tổng hợp về thành ngữ, tục ngữ, từ Hán -Việt

CHUYÊN ĐỀ: DẤU CÂU

 • Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than
 • Dấu phẩy, dấu chấm phẩy, dấu chấm lửng
 • Dấu hai chấm, dấu ngoặc đơn, ngoặc kép và dấu gạch ngang

CHUYÊN ĐỀ: CÁC THÀNH PHẦN CÂU TIẾNG VIỆT

 • Các thành phần chính của câu
 • Các thành phần phụ của câu
 • Luyện tập tổng hợp về các thành phần câu

CHUYÊN ĐỀ: CÁC KIỂU CÂU TRONG TIẾNG VIỆT

 • Câu phân loại theo cấu tạo (Phần một)
 • Câu phân loại theo cấu tạo (Phần hai)
 • Câu phân loại theo mục đích nói
 • Luyện tập tổng hợp về các kiểu câu

CHUYÊN ĐỀ: ĐOẠN VĂN VÀ LIÊN KẾT CÂU TRONG ĐOẠN VĂN

 • Đoạn văn
 • Liên kết câu trong đoạn văn
 • Luyện tập tổng hợp về đoạn văn và liên kết câu

CHUYÊN ĐỀ: MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP TRONG TIẾNG VIỆT

 • Lỗi chính tả (phần một)
 • Lỗi chính tả (phần hai)
 • Lỗi dùng từ
 • Lỗi đặt câu

CHUYÊN ĐỀ: CÁC BIỆN PHÁP TU TỪ TRONG TIẾNG VIỆT

 • Biện pháp tu từ so sánh
 • Biện pháp tu từ nhân hóa
 • Biện pháp tu từ điệp ngữ
 • Biện pháp tu từ đảo ngữ, tương phản và câu hỏi tu từ
 • Luyện tập tổng hợp về biện pháp tu từ

CHUYÊN ĐỀ: CẢM THỤ VĂN HỌC

 • Kĩ năng làm bài cảm thụ văn học
 • Luyện tập cảm thụ văn học (Phần một)
 • Luyện tập cảm thụ văn học (Phần hai)
 • Luyện tập cảm thụ văn học (Phần ba)
 • Luyện tập cảm thụ văn học (Phần bốn)

CHUYÊN ĐỀ: VĂN KỂ CHUYỆN

 • Kể chuyện đã nghe, đã đọc
 • Kể chuyện được chứng kiến, tham gia
 • Kể sáng tạo chuyện được chứng kiến, tham gia (phần một)
 • Kể sáng tạo chuyện được chứng kiến, tham gia (phần hai)

CHUYÊN ĐỀ: VĂN MIÊU TẢ

 • Tả cây cối
 • Tả cảnh sinh hoạt, tả phong cảnh
 • Tả người
 • Miêu tả sáng tạo (phần một)
 • Miêu tả sáng tạo (phần hai)

ÔN LUYỆN MỘT SỐ ĐỀ TỔNG HỢP

 • Hướng dẫn giải Đề tổng hợp số 01
 • Hướng dẫn giải Đề tổng hợp số 02
 • Hướng dẫn giải Đề tổng hợp số 03
 • Hướng dẫn giải Đề tổng hợp số 04
 • Hướng dẫn giải Đề tổng hợp số 05
 • Hướng dẫn giải Đề tổng hợp số 06
 • Hướng dẫn giải Đề tổng hợp số 07
 • Hướng dẫn giải Đề tổng hợp số 08
 • Hướng dẫn giải Đề tổng hợp số 09
 • Hướng dẫn giải Đề tổng hợp số 10

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí

Lớp 5 Related
Chat Facebook
 • Chào bạn!

 • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?

 • Chat ngay