Đóng

LỚP TẠI TRUNG TÂM

15/08/2017

TKB LỚP TẠI TRUNG TÂM

THỜI KHÓA BIỂU
 (Thực hiện từ 20/8, dùng cho giáo viên và học sinh)
Thứ Ca Khung giờ Lớp 6 Lớp 11 Lớp 12
HAI 1 17h00-18h30
2 19h30-21h00 LÝ 2
BA 1 17h00-18h30
2 19h30-21h00 LÝ 2
1 17h00-18h30
2 19h30-21h00 TOÁN 1
NĂM 1 17h00-18h30
2 18h30-20h00 LÝ 1
SÁU 1 17h00-18h30
2 18h30-20h00 NGỮ VĂN 1 LÝ 1
BẢY 1 9h00- 10h30
2 10h30- 12h00
3 14h00- 15h30
4 15h30-17h00 TOÁN 1
5 17h00-18h30
6 18h30-20h00
CN 1 9h00- 10h30 LÝ 1
2 10h30- 12h00 NGỮ VĂN 1
3 14h00- 15h30
4 15h30-17h00
5 17h00-18h30
6 18h30-20h00 LÝ 1

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí

LỚP TẠI TRUNG TÂM Related
Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?

  • Chat ngay