Đóng

28/04/2018

Toán & Tiếng Việt 1

KHOÁ HỌC TOÁN & TIẾNG VIỆT 1

1.Mục tiêu khoá học

*Về Toán:

+ Giúp các em định hình được các loại hình học.

+ Giúp các em làm quen với số đếm từ 1 đến 10

+ Học cách so sánh

+ Giúp các em làm quen với phép tính cộng

+ Các em sẽ làm quen với phép tính trừ

+ Học các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 10, 100.

*Về Tiếng việt:

+ Bắt đầu làm quen với ghép vần.

+ Học vần, ghép vần.

+ Học vần theo phương pháp vừa chơi vừa học.

+ Luyện viết vả đánh vần

+ Giúp các em học các bài tập đọc, tập viết.

+ Học cách trình bày bài.

+ Bồi đắp tính yêu quê hương đất nước

+ Giúp các em nhận thấy vẻ đẹp của quê hương đất nước.

+ Giúp các em diễn cảm khi đọc tập đọc hoặc kể chuyện.

+ Giúp các em nhận thấy vẻ đẹp của quê hương đất nước.

+ Giúp các em diễn cảm khi đọc tập đọc hoặc kể chuyện.

+ Giúp các em hình dung được bước đầu về điểm

+ Hoàn thiện cách viết hoa bảng chữ cái

+ Giúp các em nhận thấy vẻ đẹp của quê hương đất nước.

+ Giúp các em diễn cảm khi đọc tập đọc hoặc kể chuyện.

2.Gia sư: Giáo viên/ Sinh viên ngành SP Tiểu học

3.Thời lượng: 2 buổi/ tuần, 2 giờ/ buổi.

4.Nội dung chương trình

BUỔI MÔN HỌC CHỦ ĐỀ CHÍNH
1 Toán CÁC SỐ ĐẾN 10
Tiếng việt HỌC ĐÁNH VẦN
2 Toán HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN, HÌNH TAM GIÁC
Tiếng việt HỌC ĐÁNH VẦN
3 Toán CÁC SỐ ĐẾN 10
Tiếng việt HỌC ĐÁNH VẦN
4 Toán CÁC SỐ ĐẾN 10
Tiếng việt HỌC ĐÁNH VẦN
5 Toán SO SÁNH
Tiếng việt HỌC ĐÁNH VẦN
6 Toán SO SÁNH
Tiếng việt HỌC ĐÁNH VẦN
7 Toán SO SÁNH
Tiếng việt HỌC ĐÁNH VẦN
8 Toán CÁC SỐ ĐẾN 10
Tiếng việt HỌC ĐÁNH VẦN
9 Toán HỌC SỐ ĐẾM
Tiếng việt HỌC VẦN
10 Toán PHÉP CỘNG, TRỪ TRONG PHẠM VI 10
Tiếng việt HỌC VẦN
11 Toán PHÉP CỘNG, TRỪ TRONG PHẠM VI 10
Tiếng việt HỌC VẦN
12 Toán PHÉP CỘNG, TRỪ TRONG PHẠM VI 10
Tiếng việt HỌC VẦN
13 Toán PHÉP CỘNG, TRỪ TRONG PHẠM VI 10
Tiếng việt HỌC VẦN
14 Toán PHÉP CỘNG, TRỪ TRONG PHẠM VI 10
Tiếng việt HỌC VẦN
15 Toán PHÉP CỘNG, TRỪ TRONG PHẠM VI 10
Tiếng việt HỌC VẦN
16 Toán PHÉP CỘNG, TRỪ TRONG PHẠM VI 10
Tiếng việt HỌC VẦN
17 Toán PHÉP CỘNG, TRỪ TRONG PHẠM VI 10
Tiếng việt  HỌC VẦN
18 Toán  PHÉP CỘNG, TRỪ TRONG PHẠM VI 10
Tiếng việt  NHÀ TRƯỜNG
19 Toán PHÉP CỘNG, TRỪ TRONG PHẠM VI 10
Tiếng việt  NHÀ TRƯỜNG
20 Toán PHÉP CỘNG, TRỪ TRONG PHẠM VI 10
Tiếng việt  NHÀ TRƯỜNG
21 Toán PHÉP CỘNG, TRỪ TRONG PHẠM VI 10
Tiếng việt  GIA ĐÌNH
22 Toán PHÉP CỘNG, TRỪ TRONG PHẠM VI 10
Tiếng việt  GIA ĐÌNH
23 Toán PHÉP CỘNG, TRỪ TRONG PHẠM VI 10
Tiếng việt  GIA ĐÌNH
24 Toán PHÉP CỘNG, TRỪ TRONG PHẠM VI 10
Tiếng việt THIÊN NHIÊN, ĐẤT NƯỚC
25 Toán PHÉP CỘNG, TRỪ TRONG PHẠM VI 10
Tiếng việt THIÊN NHIÊN, ĐẤT NƯỚC
26 Toán PHÉP CỘNG, TRỪ TRONG PHẠM VI 10
Tiếng việt THIÊN NHIÊN, ĐẤT NƯỚC
27 Toán PHÉP CỘNG, TRỪ TRONG PHẠM VI 10
Tiếng việt  NHÀ TRƯỜNG
28 Toán PHÉP CỘNG, TRỪ TRONG PHẠM VI 10
Tiếng việt NHÀ TRƯỜNG
29 Toán PHÉP CỘNG, TRỪ TRONG PHẠM VI 10
Tiếng việt NHÀ TRƯỜNG
30 Toán  PHÉP CỘNG, TRỪ TRONG PHẠM VI 10
Tiếng việt  GIA ĐÌNH
31 Toán ĐO ĐỘ DÀI
Tiếng việt GIA ĐÌNH
32 Toán ĐO ĐỘ DÀI
Tiếng việt  GIA ĐÌNH
33 Toán ĐO ĐỘ DÀI
Tiếng việt THIÊN NHIÊN
34 Toán CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100
Tiếng việt THIÊN NHIÊN, ĐẤT NƯỚC
35 Toán CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100
Tiếng việt THIÊN NHIÊN, ĐẤT NƯỚC
36 Toán CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100
Tiếng việt NHÀ TRƯỜNG
37 Toán CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100
Tiếng việt NHÀ TRƯỜNG
38 Toán CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100
Tiếng việt NHÀ TRƯỜNG
39 Toán CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100
Tiếng việt  GIA ĐÌNH
40 Toán CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100
Tiếng việt  GIA ĐÍNH
41 Toán GIẢI BÀI TOÁN
Tiếng việt  GIA ĐÌNH
42 Toán ĐO ĐỘ DÀI
Tiếng việt  ĐÁT NƯỚC
43 Toán CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100
Tiếng việt  ĐẤT NƯỚC
44 Toán CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100
Tiếng việt ĐÁT NƯỚC
45 Toán CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100
Tiếng việt NHÀ TRƯỜNG
46 Toán CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100
Tiếng việt  NHÀ TRƯỜNG
47 Toán ĐO ĐỘ DÀI
Tiếng việt  NHÀ TRƯỜNG
48 Toán CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100
Tiếng việt GIA ĐÌNH
49 Toán CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100
Tiếng việt  GIA ĐÌNH
50 Toán CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100
Tiếng việt  GIA ĐÌNH
51 Toán GIẢI BÀI TOÁN
Tiếng việt  ĐẤT NƯỚC
52 Toán CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100
Tiếng việt THIEN NHIÊN, ĐẤT NƯỚC
53 Toán CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100
Tiếng việt THIEN NHIÊN, ĐẤT NƯỚC
54 Toán CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100
Tiếng việt THIEN NHIÊN, ĐẤT NƯỚC
55 Toán CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100
Tiếng việt THIEN NHIÊN, ĐẤT NƯỚC
56 Toán THỜI GIAN
Tiếng việt  THIEN NHIÊN, ĐẤT NƯỚC
57 Toán ÔN TẬP
Tiếng việt
58 Toán
Tiếng việt
59 Toán
Tiếng việt

PHÒNG ĐÀO TẠO

Lớp 1 Related
Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?

  • Chat ngay