Đóng

28/04/2017

Toán 10 – Cơ bản

KHOÁ HỌC TOÁN 10 – CƠ BẢN

(Danh cho học sinh có học lực yếu, kém hoặc trung bình)

1. Mục tiêu khóa học

  • Củng cố những kiến thức nền còn thiếu cho học sinh trong quá trình giảng dạy.
  • Về mặt kĩ năng, qua khóa học, học sinh có thể nắm được phương pháp giải các dạng bài tập cơ bản trong Sách giáo khoa và sách bài tập, đồng thời qua đó, các em có thể nắm vững các dạng bài cơ bản ở trên lớp và nâng cao thêm tùy theo trình độ của học sinh.

2. Thời lượng: 120 phút /1 buổi x 2 buổi/ 1 tuần

3. Giáo trình

  • Sách giáo khoa
  • Sách bài tập
  • Tài liệu tham khảo

4.Gia sư

+Giáo viên ở các trường THPT thuộc các quận, huyện tại Tp.Hà Nội

+Sinh viên khoa SP Toán trường ĐHSP HN, ĐH KHTN,..

5. Chương trình học

Đại số

Bài Ca Nội dung
Tập hợp- Mệnh đề 1 Biểu diễn tập hợp trên trục số
Tập hợp bằng nhau
Tính đúng, sai của mệnh đề
2 Các phép toán trên tập hợpCác tập hợp con thường dùng của R
Hàm số 3 Tập xác định của hàm số
Tính chẵn lẻ của hàm số
4 Sự biến thiên của hàm số
Kiểm tra Tập hợp- Hàm số
Hàm số bậc nhất 5 Đồ thị hàm số bậc nhất và các dạng toán liên quan
Tính đơn điệu của hàm bậc nhất, bài toán tham số.
6 Bài toán tham số
Điểm cố định mà đồ thị hàm bậc nhất đi qua.
Hàm số bậc hai. 7 Đồ thị hàm số bậc hai, điểm thuộc đồ thị hàm số
89 Tìm các hệ số của hàm số bậc hai khi biết một số yếu tố.
Sự tương giao giữa đồ thị hàm số bậc nhất và đồ thị hàm số bậc hai
Phương trình bậc nhất 10 Giải và biện luận phương trình bậc nhất một ẩn
Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu
Giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
Phương trình bậc hai. 11 Giải  và biện luận phương trình bậc hai
12 Giải phương trình chứa căn bằng cách đưa về phương trình bậc hai.
13 Giải phương trình bậc hai khi chứa tham số, biện luận nghiệm theo tham số.
Định lí Vi-et
14 ứng dụng Vi-et vào bài toán tìm điều kiện của tham số để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn yêu cầu cho trước.
15 Tiếp theo của ca 14
Định lí Vi-et đảo
Hệ phương trình 16  Tổng quan về hệ phương trình, hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, giải và giải biện luận hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
17 Giải hệ phương trình đối xứng loại I, hệ đối xứng loại II
18 Giải hệ đẳng cấp và một số hệ có phương pháp giải đặc biệt.
18 Ôn tập chương III và kiểm tra
Bất đẳng thức 19 Giới thiệu về bất đẳng thức, các tính chất của bất đẳng thức
Bài tập chứng minh bất đẳng thức
20 Bài tập chứng minh bất đẳng thức (tiếp)
Bất đẳng thức Cauchy 21 Giới thiệu về bất đẳng thức Cauchy
Bài tập ứng dụng bất đẳng thức Cauchy
22 Bài tập ứng dụng bất đẳng thức Cauchy (tiếp)
23 Bài tập ứng dụng bất đẳng thức Cauchy(tiếp)
Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất 24 Bất phương trình, các phép biến đổi bất phương trình.
25 Hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn, hệ bất phương trình bậc nhất 2 ẩn
Dấu nhị thức bậc nhất. 26 Dấu của nhị thức bậc nhất, xét dấu tích, thương nhị thức bậc nhấtGiải một số bất phương trình đơn giản
Định lí về dấu tam thức bậc hai 26 Xây dựng định lí về dấu tam thức bậc hai
Bài tập xét dấu tam thức bậc hai
27 Giải bất phương trình sử dụng định lí dấu tam thức bậc hai.
28 Một số bài toán chứa tham số
Bất phương trình bậc hai 29 Giải bất phương trình bậc hai và bài toán tham số
30 Bất phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối
31 Bất phương trình chứa ẩn dưới dấu căn
32 Ôn tập chương IV
Góc và cung lượng giác 33 Giới thiệu về góc lượng giác và cung lượng giác
34 Số đo góc lượng giác
Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác 35 Khái niệm giá trị lượng giác của một góc trên đường tròn lượng giác
Bài tập về xác định giá trị góc khi cho giá trị lượng giác
Cặp góc có liên quan đặc biệt 36 Cặp góc đối nhau, bù nhau
37 Cặp góc phụ nhau, khác pi
Một số công thức lượng giác 38 Các đẳng thức lượng giácCông thức cộng
39 Công thức nhân đôi
40 Công thức hạ bậc
41 Công thức tích àtổng
42 Công thức tổng à tích
Ôn tập cuối năm 43 Ôn tập lí thuyết
44 Ôn tập các dạng bài tập
45 Ôn tập các dạng bài tập (tiếp)

Hình học

Bài Ca Nội dung
Vec tơ 1 Định nghĩa và các tính chất về véc tơ
Tổng của hai véc tơ 2 Lí thuyết+ Bài tập áp dụng trực tiếp lí thuyết
3 Bài tập chứng minh dựa vào phép cộng hai véc tơ, bài toán định lượng
Hiệu của hai véc tơ 4 Lí thuyết+ bài tập áp dụng trực tiếp lí thuyết
5 Bài tập chứng minh dựa vào phép trừ hai véc tơ, bài toán định lượng
Tích của một véc tơ với một số thực 6 Lí thuyết+ bài tập áp dụng trực tiếp lí thuyết
7 Hệ thức trung điểm và hệ thức trọng tâm
8 Điều kiện để 2 véc tơ cùng phương, phân tích một véc tơ thành tổng 2 véc tơ cho trước
Trục tọa độ và hệ trục tọa độ 910 Giới thiệu về hệ trục tọa độ
Tọa độ véc tơ, tính chất tọa độ véc tơTọa độ điểm, tính chất tọa độ điểm
Giá trị lượng giác của một góc bất kì 11 Giới thiệu về giá trị lượng giác của một góc lượng giác, dấu của giá trị lượng giác
12 Một số tính chất quan trọng của giá trị lượng giác của góc
Tích vô hướng của hai véc tơ 13 Giới thiệu về tích vô hướng của 2 véc tơ, tính tích vô hướng của 2 véc tơ trong mặt phẳng tọa độ, tính góc giữa hai véc tơ
14 Ứng dụng của tích vô hướng trong bài toán tọa độ trong mặt phẳng
Hệ thức lượng trong tam giác 15 Định lí cos, sin trong tam giác- bài toán giải tam giác
16 Các công thức tính diện tích của tam giác
17 Ứng dụng định lí cos, sin và các công thức tính diện tích tam giác vào giải tam giác, chứng minh đẳng thức véc tơ
Ôn tập chương II 18 Hệ thống lại toàn bộ lí thuyết và các dạng bài tập chương II
Phương trình tổng quát của đường thẳng 19 Véc tơ pháp tuyến của đường thẳng
Phương trình tổng quát của đường thẳng
Phương trình tham số của đường thẳng 20 Véc tơ chỉ phương của đường thẳng
Phương trình tham số của đường thẳng
Vị trí tương đối của 2 đường thẳng
Khoảng cách và góc 21 Góc giữa 2 đường thẳng trong mặt phẳng
Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng
Phương trình đường tròn 22 Phương trình đường trònNhận dạng phương trình đường tròn
23 Phương trình tiếp tuyến của đường tròn
Phương trình E-lip 24 Phương trình E- Lip, tương giao giữa e- lip và đường thẳng
Phương trình hypebol 25 Phương trình Hypebol, tương giao giữa Hypebol và đường thẳng
Phương trình Parabol 26 Phương trình Parabol, tương giao giữa Parabol và đường thẳng
Ôn tập chương III 27 Ôn tập lí thuyết chương III
28 Hệ thống lại các phương pháp giải bài tập
29 Luyện tập
Ôn tập cuối năm 30 Ôn tập lí thuyết cả năm
31 Luyện tập các dạng bài tập
32 Luyện tập các dạng bài tập
Lớp 10 Related
Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?

  • Chat ngay