Đóng

28/02/2017

Toán 10 – Ôn thi vào lớp 10

KHOÁ HỌC ÔN LUYỆN THI VÀO LỚP 10: MÔN TOÁN

1. Mục tiêu khóa học

 • Giúp học sinh đạt điểm 8 -9 trong kì thi vào lớp 10 .

2. Thời lượng  

 • 90 phút/ buổi, 2 buổi/ tuần

3. Giáo trình:

 • Sách giáo khoa, sách bài tập;
 • Tài liệu chuẩn kiến thức kĩ năng môn toán.

4. Chương trình học

Chuyên đề 1: Bất đẳng thức AM GM (Cô si)

 • Điểm rơi AM GM
 • Kĩ thuật hạ bậc – khử mẫu
 • Kĩ thuật khử căn
 • Kĩ thuật tách – ghép đối xứng
 • Kĩ thuật sử dụng Casio xác định điểm rơi
 • Kĩ thuật cân bằng hệ số xác định điểm rơi
 • Sử dụng bất đẳng thức phụ dạng hai số
 • Sử dụng bất đẳng thức phụ dạng ba số
 • Đặt ẩn phụ
 • Đặt ẩn phụ (tiếp)
 • AM GM ngược dấu
 • AM – GM hai số
 • AM – GM ba số – Khử mẫu – Khử căn – hạ bậc
 • AM – GM ba số nâng cao
 • AM – GM nâng cao 2

Chuyên đề 2: Bài toán về căn thức

 • Rút gọn căn thức và bài toán liên quan
 • Tính giá trị biểu thức chứa căn
 • Chứng minh đẳng thức
 • Chứng minh bất đẳng thức
 • Luyện tập căn thức
 • Số hữu tỉ. Số vô tỉ

Chuyên đề 3: Hệ thức lượng và tỉ số lượng giác

 • Hệ thức lượng trong tam giác vuông
 • Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Chuyên đề 4: Đường tròn

 • Định nghĩa đường tròn
 • Tính đối xứng của đường tròn
 • Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
 • Tiếp tuyến và phương pháp chứng minh tiếp tuyến
 • Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau
 • Đường tròn nội tiếp tam giác
 • Hai đường tròn tiếp xúc
 • Một số bài vẽ thêm đường phụ

Chuyên đề 5: Phương trình cơ bản

 • Nhẩm nghiệm để giải phương trình bậc cao
 • Sử dụng ẩn phụ
 • Một số dạng khác
 • Phương pháp nâng lũy thừa giải PT vô tỷ
 • Phương trình xuất hiện nhân tử chung
 • Phương pháp biến đổi xuất hiện bình phương
 • Phân tích thành tích au + bv
 • Đặt ẩn phụ đưa về phương trình đẳng cấp
 • Biến đổi xuất hiện ẩn phụ
 • Đặt hai ẩn phụ
 • Đặt ẩn phụ đưa về phương trình đối xứng

Chuyên đề 6: Hệ phương trình cơ bản

 • Hệ đối xứng loại 1
 • Ứng dụng của hệ phương trình đối xứng loại 1
 • Hệ đối xứng loại 2
 • Ứng dụng hệ phương trình đối xứng loại 2
 • Hệ đẳng cấp
 • Biến đổi về hệ đẳng cấp

Chuyên đề 7: TÌM NHÂN TỬ CỦA PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ

 • Khử căn
 • Liên hợp hai biểu thức chứa căn
 • Liên hợp theo nghiệm hữu tỉ đơn
 • Liên hợp theo hai nghiệm hữu tỉ
 • Nghiệm hữu tỉ ké
 • Liên hợp theo một nghiệm vô tỷ
 • Liên hợp theo hai nghiệm vô tỷ
 • Liên hợp đưa về hệ tạm
 • Liên hợp ngược

Chuyên đề 8: Phương trình nghiệm nguyên

 • Biểu thị một ẩn theo ẩn còn lại
 • Phương trình tích
 • Phân tích các tổng không âm
 • Phương pháp xét số dư (tiết 1)
 • Phương pháp xét số dư (tiết 2)
 • Sử dụng tính chia hết được đưa về phương trình ước số
 • Ứng dụng tam thức bậc hai
 • Nguyên lý lùi vô hạn
 • Sử dụng ước số
 • Số nguyên tố
 • Số nguyên tố (tiếp)
 • Số nguyên tố (tiếp)
 • Tích là số chính phương
 • Nguyên lí kẹp
 • Phương pháp sắp thứ tự các ẩn
 • Phương pháp đánh giá
 • Phương trình chứa căn
 • Phương trình chứa phần nguyên
 • Kĩ thuật sử dụng ước chung lớn nhất
 • Tính chất số chính phương

Chuyên đề 9: Tam thức bậc hai và Đồ thị hàm số

 • Đồ thị hàm số bậc nhất
 • Đồ thị hàm số bậc nhất (tiếp)
 • Hàm số bậc hai
 • Đồ thị hàm bậc hai

Chuyên đề 10: Tứ giác nội tiếp

 • Phương pháp chứng minh tứ giác nội tiếp – Dấu hiệu tổng hai góc đối
 • Phương pháp chứng minh tứ giác nội tiếp – Dấu hiệu hai góc cùng chắn một cung
 • Phương pháp chứng minh tứ giác nội tiếp – Chứng minh 5 điểm thuộc một đường tròn
 • Phương pháp chứng minh tứ giác nội tiếp – Dấu hiệu phương tích
 • Ứng dụng hệ thức phương tích
 • Phương pháp chứng minh tiếp tuyến
 • Ứng dụng định lí Ptoleme

Chuyên đề 11: Phương pháp giải hệ phương trình

 • Phương pháp thế
 • Phương pháp tìm nhân tử chung
 • Phương pháp đặt ẩn phụ

Chuyên đề 12: Sử dụng Casio giải hệ phương trình

 • Xác định nhân tử bằng Casio
 • Phương pháp kết nối hai phương trình

Chuyên đề 13: Phương pháp chứng minh Bất đẳng thức

 • Biến đổi tương đương
 • Áp dụng Bất đẳng thức phụ
 • Phương pháp làm trội
 • Phương pháp đặt ẩn phụ
 • Bất đẳng thức hoán vị
 • Sử dụng AM GM
 • Phương pháp tiếp tuyến
 • Kĩ thuật dồn biến
 • Sử dụng tam thức bậc hai
 • Sử dụng Bunhia
 • Các phương pháp khác

Chuyên đề 14: Chuyên đề quỹ tích

 • Chứng minh điểm cố định
 • Quỹ tích tâm đường tròn ngoại tiếp
 • Quỹ tích điểm
 • Chuyên đề cực trị hình học
 • Bất đẳng thức với ba điểm
 • Sử dụng AM GM, Bunhia để đánh giá
 • Ứng dụng diện tích

Chuyên đề 15: Phương pháp đánh giá giải hệ phương trình

 • Sử dụng các tổng không âm và đánh giá cơ bản
 • Sử dụng AM GM
 • Phương pháp đánh giá nghiệm
 • Sử dụng Cauchy – Schwarz

Chuyên đề 16: Các bài toán về số học

 • Chứng minh chia hết, hợp số
 • Tìm số dư
 • Chứng minh là số nguyên tố
 • Một số bài toán khác

Chuyên đề 17: Phương pháp kẻ thêm đường phụ

 • Chứng minh ba điểm thẳng hàng, đồng quy
 • Chứng minh tứ giác nội tiếp
 • Bài toán khác

Chuyên đề 18: Toán logic

 • Nguyên lí Drichle
 • Nguyên lí bất biến
 • Chuyên đề 19: Luyện đề

Ghi chú: Đây là khung nội dung chương trình chung, tuỳ từng đối tượng và học lực học sinh giáo viên sẽ biên soạn giáo án cho phù hợp với học lực và nhu cầu của học sinh để đảm bảo sự tiến bộ của học sinh.

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí

Lớp 10 Related
Chat Facebook
 • Chào bạn!

 • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?

 • Chat ngay