Đóng

28/02/2018

Toán 11 – Cơ bản

KHOÁ HỌC TOÁN 11 – CƠ BẢN

(Dành cho học sinh có học lực yếu, kém hoặc trung bình)

1. Mục tiêu khóa học

  • Củng cố kiến thức cơ bản cho học sinh.
  • Giúp các em vận dụng kiến thức vào việc giải thành thạo các bài toán ở sách giáo khoa. Tiến tới giải được các bài toán dạng nâng cao.
  • Phát triển năng lực trừu tượng hoá, khái quát hoá trong học toán.
  • Phát triển khả năng diễn đạt của học sinh.

2. Thời lượng: 120 phút /1 buổi x 2 buổi/ 1 tuần

3. Giáo trình:

  • Sách giáo khoa
  • Sách bài tập bổ trợ và nâng cao theo chuẩn kiến thức của Bộ GD-Đ

4.Gia sư

+Giáo viên ở các trường THPT thuộc các quận, huyện tại Tp.Hà Nội

+Sinh viên khoa SP Toán trường ĐHSP HN, ĐH KHTN,..

5. Chương trình học

Buổi Đại số Hình học
1 Chương I: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác§1. Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác cơ bản Chương I: phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng§1. Phép tịnh tiến, phép đối xứng trục
2 §2. Một số phương trình lượng giác thường gặp §2. Phép đối xứng tâm, phép quay
3 §3. Luyện tập giải phương trình lượng giác (B1) §3. Phép dời hình và hai hình bằng nhau
4 §4. Luyện tập giải phương trình lượng giác (B2) §4. Phép vị tự, phép đồng dạng
5 §5. Luyện tập giải phương trình lượng giác (B3) §5. Bài tập ôn tập chương I
6 §6. Luyện tập giải phương trình lượng giác (B4) Chương II. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song
7 §7. Luyện tập giải phương trình lượng giác (B5) §1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
8 §8. Thảo luận ( giải bài kiểm tra, một số bài tập thảo luận, nhận xét đánh giá học sinh, một số điều lưu ý của chương I) §2. Tìm giao tuyến và giao điểm (1)
9 §3. Tìm giao tuyến và giao điểm (2)
9 Chương II. Tổ hợp – Xác suất§1. Quy tắc đếm, hoán vị §4. Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song
10 §2. Chỉnh hợp – Tổ hợp §5. Đường thẳng và mặt phẳng song song
11 §3. Bài tập luyện tập tổ hợp, chỉnh hợp §6. Hai mặt phẳng song song, phép chiếu song song.
12 §4. Nhị thức Niu-Tơn §7. Bài tập tìm thiết diện (1)
13 §5. Bài tập luyện tập nhị thức Niu – Tơn §8. Bài tập tìm thiết diện (2)
14 §6. Phép thử và biến cố, xác suất của biến cố §9. Bài tập tổng hợp ôn tập chương II(1)
15 §7. Ôn tập xác suất (1) §10. Bài tập tổng hợp ôn tập chương II(2)
16 §8. Ôn tập xác suất (2) §11. Bài tập tổng hợp ôn tập chương II(3)
17 §9. Bài tập ôn tập chương II §12. Bài tập tổng hợp ôn tập chương II(4)Kiểm tra 1
18 Chương III. Dãy số – Cấp số cộng và cộng và cấp số nhân§1. Phương pháp quy nạp toán học và dãy số §13. Thảo luận ( giải bài kiểm tra, một số bài tập thảo luận, nhận xét đánh giá học sinh, một số điều lưu ý của chương II)

Ghi chú: Đây là khung nội dung chương trình chung, tuỳ từng đối tượng và học lực học sinh giáo viên sẽ biên soạn giáo án cho phù hợp với học lực và nhu cầu của học sinh để đảm bảo sự tiến bộ của học sinh.

Lớp 11 Related
Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?

  • Chat ngay