Đóng

28/04/2018

Toán 11 – Nâng cao

KHOÁ HỌC TOÁN 11 – NÂNG CAO

Dành cho học sinh khá, giỏi

1. Mục tiêu khóa học

Giúp học sinh nắm vững kiến thức Toán 11, tự tin đạt điểm số cao trên lớp.

2. Thời lượng: 90 phút /1 buổi x 2 buổi/ 1 tuần

3. Giáo trình:

 • Sách giáo khoa
 • Sách bài tập
 • Tài liệu chuẩn kiến thức kĩ năng

4.Gia sư

+Giáo viên ở các trường THPT thuộc các quận, huyện tại Tp.Hà Nội

+Sinh viên khoa SP Toán trường ĐHSP HN, ĐH KHTN,..

5. Chương trình học

Phần Đại số

Chuyên đề 01. Hàm lượng giác và phương trình lượng giác – Học kỳ I

 • Bài 1. Khảo sát hàm số lượng giác và các bài toán liên quan(Phần 1)
 • Bài 2. Khảo sát hàm số lượng giác và các bài toán liên quan(Phần 2)
 • Bài 3. Các phương trình lượng giác cơ bản (Phần 1)
 • Bài 4. Các phương trình lượng giác cơ bản (Phần 2)
 • Bài 5. Luyện tập phương trình cơ bản
 • Bài 6. Phương trình thuần nhất với 1 hàm lượng giác (Phần 1)
 • Bài 7. Phương trình thuần nhất với 1 hàm lượng giác (Phần 2)
 • Bài 8. Phương trình bậc nhất với sin và cos (Phần 1)
 • Bài 9. Phương trình bậc nhất với sin và cos (Phần 2)
 • Bài 10. Luyện tập về PT bậc nhất và PT thuần nhất
 • Bài 11. Phương trình đẳng cấp (Phần 1)
 • Bài 12. Phương trình đẳng cấp (Phần 2)
 • Bài 13. Phương trình đối xứng
 • Bài 14. Phương trình tích
 • Bài 15. Bài tập tổng hợp (Phần 1)
 • Bài 16. Bài tập tổng hợp (Phần 2)
 • Bài 17. Hệ phương trình
 • Bài 18. Bất phương trình
 • Bài 19. Ôn tập chương

Phần đại số – Chuyên đề 02. Tổ hợp và xác suất – Học kỳ I

 • Bài 1. Quy tắc đếm cơ bản (Phần 1)
 • Bài 2. Quy tắc đếm cơ bản (Phần 2)
 • Bài 3. Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp (Phần 01)
 • Bài 4. Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp (Phần 2)
 • Bài 5. Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp (Phần 3)
 • Bài 6. Phương trình, bất phương trình tổ hợp
 • Bài 7. Nhị thức New-ton (phần 1)
 • Bài 8. Nhị thức New-ton (phần 2)
 • Bài 9. Nhị thức New-ton (phần 3)
 • Bài 10. Luyện tập về tổ hợp
 • Bài 11. Biến cố và xác suất của biến cố (Phần 1)
 • Bài 12. Biến cố và xác suất của biến cố (P
 • Bài 13. Quy tắc tính xác suất (Phần 1
 • 
Bài 14. Quy tắc tính xác suất
 • Bài 15. Luyện tập bài tập xác suất
 • Bài 16. Biến ngẫu nhiên rời rạc
 • Bài 17. Biến ngẫu nhiên rời rạc (Phần 2)
 • Bài 18. Ôn tập chương 2

Phần đại số – Chuyên đề 03. Dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân – Học kỳ I

 • Bài 1. Phương pháp quy nạp toán học
 • Bài 2. Phương pháp quy nạp toán học (Phần 02
 • Bài 3. Dãy số (Phần 01)
 • Bài 4. Dãy số (Phần 02)
 • Bài 5. Luyện tập về phương pháp quy nạp và dãy số
 • Bài 6. Cấp số cộng (Phần 01)
 • Bài 7. Cấp số cộng (Phần 02)
 • Bài 8. Cấp số nhân (Phần 01)
 • Bài 9. Cấp số nhân (Phần 02)
 • Bài 10. Bài tập tổng hợp về cấp số cộng và cấp số nhân
 • Phần đại số -Chuyên đề 04. Giới hạn
 • Bài 1. Dãy số có giới hạn 0
 • Bài 2. Dãy số có giới hạn hữu hạn (Phần 01)
 • Bài 3. Dãy số có giới hạn hữu hạn (Phần 02)
 • Bài 4. Dãy số có giới hạn vô hạn
 • Bài 5. Luyện tập về giới hạn của dãy số
 • Bài 6. Tính giới hạn bằng phương pháp lượng liên hợp
 • Bài 7. Giới hạn của hàm số (Phần 01)
 • Bài 8. Giới hạn của hàm số (Phần 02)
 • Bài 9. Một vài quy tắc tính giới hạn vô cực
 • Bài 10. Giới hạn vô định (Phần 01)
 • Bài 11. Giới hạn vô định (Phần 02)
 • Bài 12. Giới hạn vô định (Phần 3)
 • Bài 13. Giới hạn của hàm lượng giác
 • Bài 14. Giới hạn một bên (Phần 01)
 • Bài 15. Giới hạn một bên (Phần 02)
 • Bài 16. Luyện tập giới hạn hàm số
 • Bài 17. Hàm số liên tục (Phần 01)
 • Bài 18. Hàm số liên tục (Phần 02)
 • Bài 19. Ôn tập

Phần đại số – Chuyên đề 05. Đạo hàm – Học kỳ II

 • Bài 1. Khái niệm về đạo hàm (Phần 01)
 • Bài 2. Khái niệm về đạo hàm (Phần 02)
 • Bài 3. Ý nghĩa của đạo hàm
 • Bài 4. Đạo hàm một bên
 • Bài 5. Luyện tập tính đạo hàm và ý nghĩa của đạo hàm
 • Bài 6. Quy tắc tính đạo hàm
 • Bài 7. Đạo hàm của lượng giác
 • Bài 8. Đạo hàm của hàm hợp
 • Bài 9. Luyện tập công thức tính đạo hàm (Phần 01)
 • Bài 10. Luyện tập công thức tính đạo hàm (Phần 02)
 • Bài 11. Bài toán về tiếp tuyến
 • Bài 12. Vi phân
 • Bài 13. Đạo hàm cấp cao
 • Bài 14. Luyện tập vi phân và đạo hàm cấp cao
 • Bài 15. Ôn tập chương

Phần hình học 

Chuyên đề 01. Phép dời hình, phép đồng dạng trong mặt phẳng – Học kỳ I

 • Bài 1. Phép tịnh tiến
 • Bài 2. Phép đối xứng trục
 • Bài 3. Luyện tập
 • Bài 4. Đối xứng tâm
 • Bài 5. Phép quay
 • Bài 6. Luyện tập
 • Bài 7. Phép vị tự
 • Bài 8. Hai hình bằng nhau – phép đồng dạng
 • Bài 09. Luyện tập về phép vị tự, phép đồng dạng
 • Bài 10. Ôn tập chương

Phần hình học – Chuyên đề 02. Đường thẳng và MP trong KG, quan hệ song song – Học kỳ I

 • Bài 01. Đại cương về phương trình đường thẳng và mặt phẳng
 • Bài 02. Giao tuyến của hai mặt phẳng
 • Bài 03. Giao điểm của đường thẳng với mặt phẳng (Phầ
 • Bài 04. Giao điểm của đường thẳng với mặt phẳng (Phần 02)
 • Bài 05. Bài toán các điểm thẳng hàng
 • Bài 06.Thiết diện mặt phẳng với hình chóp
 • Bài 07.Luyện tập về bài toán tìm giao điểm
 • Bài 08. Hai đường thẳng song song (Phần 01)
 • Bài 09. Hai đường thẳng song song (Phần 02)
 • Bài 10. Đường thẳng song song với mặt phẳng
 • Bài 11. Luyện tập
 • Bài 12. Hai mặt phẳng song song (Phần 01)
 • Bài 13. Hai mặt phẳng song song (Phần 02)
 • Bài 14. Luyện tập quan hệ song song
 • Bài 15. Phép chiếu song song
 • Ôn tập chương 2

Phần hình học – Chuyên đề 03. Véc-tơ trong không gian, quan hệ vuông góc – Học kỳ II

 • Bài 1. Vec-tơ trong không gian (Phần 01)
 • Bài 2. Vec-tơ trong không gian (Phần 02)
 • Bài 3. Hai đường thẳng vuông góc
 • Bài 4. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (Phần 01)
 • Bài 5. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (Phần 02)
 • Bài 6. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (Phần 03)
 • Bài 7. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (Phần 04)
 • Bài 8. Luyện tập
 • Bài 9. Hai mặt phẳng vuông góc (Phần 01)
 • Bài 10. Hai mặt phẳng vuông góc (Phần 02)
 • Bài 11. Khoảng cách (Phần 01)
 • Bài 12. Khoảng cách (Phần 02)
 • Bài 13. Khối đa diện
 • Bài 14. Bài tập tổng hợp (Phần 01)
 • Bài 15. Bài tập tổng hợp (Phần 02)
 • Bài 16. Ôn tập chương

Ghi chú: Đây là khung nội dung chương trình chung, tuỳ từng đối tượng và học lực học sinh giáo viên sẽ biên soạn giáo án cho phù hợp với học lực và nhu cầu của học sinh để đảm bảo sự tiến bộ của học sinh.

Lớp 11 Related
Chat Facebook
 • Chào bạn!

 • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?

 • Chat ngay