Đóng

28/02/2018

Toán 12 – Cơ bản

KHOÁ HỌC TOÁN 12 – CƠ BẢN

Danh cho học sinh yếu, kém, trung bình

1. Mục tiêu khóa học

 • Củng cố kiến thức cơ bản cho học sinh.
 • Giúp các em vận dụng kiến thức vào việc giải thành thạo các bài toán ở sách giáo khoa. Tiến tới giải được các bài toán dạng nâng cao.
 • Phát triển năng lực trừu tượng hoá, khái quát hoá trong học toán.
 • Phát triển khả năng diễn đạt của học sinh.

2. Thời lượng

 • 60 buổi (36 buổi đại + 24 buổi hình)
 • 90 phút/ buổi
 • 2 buổi/ tuần

3. Giáo trình

 • Sách giáo khoa
 • Sách bài tập
 • Tài liệu tham khảo

4.Gia sư

+Giáo viên ở các trường THPT thuộc các quận, huyện tại Tp.Hà Nội

+Sinh viên khoa SP Toán trường ĐHSP HN, ĐH KHTN,..

5. Chương trình học

Tuần Đại số Hình học
1 Chương I:Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số Chương I: Khối đa diện và thể tích của chúng
§1. Sự đồng biến, nghịch biến, cực trị của hàm số §1. Phép đối xứng qua mặt phẳng và sự bằng nhau của các khối đa diện
2 §2.Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số, đường tiệm cận. §2. Phép vị tự và sự đồng dạng của các khối đa diện. Các khối đa diện đều.
3 §3. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số §3. Thể tích của khối đa diện
4 §4. Bài tập tổng hợp ôn tập chương 1 §4. Một số phương pháp tính thể tích của khối đa diện (1)
5 §5. Một số dạng câu hỏi phụ của khảo sát hàm số (1) §5. Một số phương pháp tính thể tích của khối đa diện (2)
6 §6. Một số dạng câu hỏi phụ của khảo sát hàm số (2) §6. Ôn Tập: Một số bài toán liên quan đến tính thể tích của khối đa diện (1)
7 §7. Một số dạng câu hỏi phụ của khảo sát hàm số (3)Kiểm tra số 1 §7. Ôn Tập: Một số bài toán liên quan đến tính thể tích của khối đa diện (2)Kiểm tra số 1
8 §8. Thảo luận (Giải bài kiểm tra, trả bài, đánh giá hs, và một số vấn đề lưu ý ở chương I) §8. Thảo luận (Giải bài kiểm tra, trả bài, đánh giá hs, và một số vấn đề lưu ý học sinh những lỗi thường gặp)
9 Chương II. Hàm số lũy thừa, hàm số mũ§1. Lũy thừa và hàm số lũy thừa Chương II. Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón§1. Mặt cầu, khối cầu
10 §2. Hàm số mũ, Logarit và hàm số Logarit §2. Một số bài toán liên quan đến mặt cầu, khối cầu (1)
11 §3. Phương trình mũ và phương trình logarit §3. Một số bài toán liên quan đến mặt cầu, khối cầu (2)
12 §4. Bất phương trình mũ và bất phương trình logarit §4. Mặt trụ, hình trụ, khối trụ. Mặt nón, hình nón và khối nón
13 §5. Bài tập ôn tập phương trình, bất phương trình mũ và logarit (1) §5. Ôn tập chương II (1)
14 §6. Bài tập ôn tập phương trình, bất phương trình mũ và logarit (2) §6. Ôn tập chương II (2)Kiểm tra số 2
16 §7. Bài tập ôn tập phương trình, bất phương trình mũ và logarit (3)Kiểm tra số 2 §7. Thảo luận (Giải bài kiểm tra, trả bài, đánh giá hs, và một số vấn đề lưu ý)
17 Thảo luận (Giải bài kiểm tra, trả bài, đánh giá hs, và một số vấn đề lưu ý của chương II) Chương III: Phương pháp tọa độ trong không gian§1. Hệ trục tọa độ trong không gian
18 Chương III: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng§1. Nguyên hàm §2. Phương trình mặt phẳng (1)
19 §2. Tích phân. §3. Phương trình mặt phẳng (2)
20 §3. Các phương pháp tính tích phân (1) §4. Phương trình đường thẳng (1)
21 §3. Các phương pháp tính tích phân (2) §5. Bài tập ôn tập Phương trình mặt phẳng, phương trình đường thẳng (1)
22 §4. Luyện tập tính tích phân (1) §6. Bài tập ôn tập Phương trình mặt phẳng, phương trình đường thẳng (2)
23 §5. Luyện tập tính tích phân (2) §5. Bài tập ôn tập tổng hợp hình 12Thi cuối kỳ
24 §6. Ứng dụng hình học của tích phânKiểm tra số 3 Thảo luận (Giải đề, Công bố kết quả, dặn dò học sinh)
25 §7.Thảo luận (Giải bài kiểm tra, trả bài, đánh giá hs, và một số vấn đề lưu ý)
Chương IV: Số phức§1. Số phức, Phép cộng và phép nhân các số phức
26 §3. Phép chia số phức, phương trình bậc hai với hệ số thực
§4. Ôn tập số phức (1)
27 §5. Ôn tập số phức (2)Kiểm tra 4
§6. Ôn tập cuối năm (1)
28 §7. Ôn tập cuối năm (2)
§8. Giải một số đề thi tốt nghiệp (1)
29 §9. Giải một số đề thi tốt nghiệp (2)
§10. Giải một số đề thi thử tốt nghiệp
30 §11. Thi cuối kỳ
§12. Thảo luận (Giải đề, Công bố kết quả, dặn dò học sinh)

Ghi chú: Đây là khung nội dung chương trình chung, tuỳ từng đối tượng và học lực học sinh giáo viên sẽ biên soạn giáo án cho phù hợp với học lực và nhu cầu của học sinh để đảm bảo sự tiến bộ của học sinh.

Lớp 12 Related
Chat Facebook
 • Chào bạn!

 • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?

 • Chat ngay