Đóng

28/04/2018

Toán 12 – Nâng cao

KHOÁ HỌC TOÁN 12 – NÂNG CAO

Danh cho học sinh khá, giỏi ôn luyện thi THPT Quốc gia

1. Mục tiêu khóa học

Giúp học sinh đạt điểm 9-10 trong kì thi THPT Quốc gia.

2. Thời lượng

 • 60 buổi (36 buổi đại + 24 buổi hình)
 • 120 phút/ buổi
 • 2 buổi/ tuần

3. Giáo trình:

 • Sách giáo khoa, sách bài tập;
 • Tài liệu chuẩn kiến thức kĩ năng môn toán.

4.Gia sư

+Giáo viên ở các trường THPT thuộc các quận, huyện tại Tp.Hà Nội

+Sinh viên khoa SP Toán trường ĐHSP HN, ĐH KHTN,..

5. Chương trình học

Chuyên đề 01. Hàm số và các bài toán liên quan

 • Kiến thức nền
 • Bài 01. Tính đơn điệu của hàm số và ứng dụng
 • Bài 02. Phương trình tiếp tuyến
 • Bài 03. Sự tương giao hàm phân thức
 • Bài 04. Sự tương giao hàm đa thức
 • Bài 05. Cực trị hàm số (P1)
 • Bài 06. Cực trị hàm số (P2)
 • Bài 07. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số
 • Bài 08. Khảo sát các hàm cơ bản
 • Bài 09. Những sai lầm cần tránh – Chương I
 • Bài 10. Những dạng bài thường gặp – Chương I

Chuyên đề 02. Hình học không gian

 • Tổng quan hình không gian
 • Bài 01. Góc và khoảng cách
 • Bài 2. Các bài toán về thể tích
 • Bài 3. Khoảng cách từ 1 điểm đến 1 mặt phẳng
 • Bài 4. Khoảng cách giữa 2 đường chéo nhau
 • Bài 5. Các bài toán về góc
 • Bài 6. Các bài toán chứng minh vuông góc
 • Bài 7. Phương pháp tọa độ hóa trong hình không gian (p1)
 • Bài 8. Phương pháp tọa độ hóa trong hình không gian (p2)
 • Bài 9. Phương pháp tọa độ hóa trong hình không gian (p3)
 • Bài 10. Mặt cầu và khối tròn xoay

Chuyên đề 03. Hàm số mũ và logarit

 • Bài 1. Hàm số mũ, logarit và các công thức
 • Bài 2. Giải PT mũ bằng PP đưa về cùng cơ số+ Logarit hóa
 • Bài 3. Giải PT mũ và logarit bằng PP đặt ẩn phụ
 • Bài 4. Giải PT mũ và logarit bằng PP hàm số
 • Bài 5. Bất phương trình mũ và logarit
 • Bài 6. Hệ phương trình mũ và logarit

Chuyên đề 04. Tích phân

 • Bài 1. Công thức tích phân cơ sở
 • Bài 2. Phương pháp đổi biến số
 • Bài 3. PP đưa vào dấu vi phân+ PP tích phân từng phần
 • Bài 4. Tích phân hàm phân thức
 • Bài 5. Tích phân hàm lượng giác
 • Bài 6. Ứng dụng của tích phân

Chuyên đề 05. Hình học giải tích trong không gian

 • Bài 1. Hạt nhân hình Oxyz
 • Bài 2. Phương trình mặt phẳng
 • Bài 3. Phương trình đường thẳng
 • Bài 4. Mặt cầu
 • Bài 5. Các bài toán về vị trí tương đối (Phần 1)
 • Bài 6. Các bài toán về vị trí tương đối (Phần 2)

Chuyên đề 06. Số phức

 • Bài 1. Dạng đại số của số phức(Phần 1)
 • Bài 2. Dạng đại số của số phức(Phần 2)
 • Bài 3. Dạng hình học của số phức
 • Bài 4. Giải phương trình trên tập số phức

Chuyên đề 07. Hình học giải tích phẳng

 • Tổng quan về hình Oxy
 • Bài 1. Kiến thức THCS cần nhớ
 • Bài 2. Kiến thức lớp 10 cần nhớ (P1)
 • Bài 3. Kiến thức lớp 10 cần nhớ
 • Bài 4. Phương pháp tọa độ hóa và phương pháp hình đồng dạng
 • Bài 5. Hình vuông xác định
 • Bài 6. Hình vuông bất định
 • Bài 7. Phương pháp hình chữ nhật di động
 • Bài 8. Hình chữ nhật xác định
 • Bài 9. Hình chữ nhật bất định
 • Bài 10. Các bài toán về hình bình hành
 • Bài 11. Các bài toán về hình thoi
 • Bài 12. Các bài toán về hình thang
 • Bài 13. Các bài toán về tam giác
 • Bài 14. Các bài toán về tam giác ( Phần 2)
 • Bài 15. Các bài toán về tam giác ( Phần 3)
 • Bài 16. Các bài toán về tam giác ( Phần 4)
 • Bài 17. Các bài toán về đường tròn (P1)
 • Bài 18. Các bài toán về đường tròn ( Phần 2)
 • Bài 19. Elip (P1)
 • Bài 20. Elip (P2)

Chuyên đề 08. Phương trình – Hệ phương trình – Bất phương trình

 • Bài 1. PT vô tỷ – PP nâng lũy thừa
 • Bài 2. PT vô tỷ – PP đặt ẩn phụ (P1)
 • Bài 3. PT vô tỷ – PP đặt ẩn phụ (P2)
 • Bài 4. PT vô tỷ – PP đặt ẩn phụ (P3)
 • Bài 5. PT vô tỷ – PP ép tích, liên hợp
 • Bài 6. PT vô tỷ – PP đánh giá, hàm số
 • Bài 7. Bất phương trình vô tỉ (Phần 01)
 • Bài 8. Bất phương trình vô tỉ (Phần 02)
 • Bài 9. PT, BPT vô tỉ – Thủ thuật Casio – Liên hợp
 • Bài 10. PT, BPT vô tỉ – Thủ thuật Casio – PP căn hóa
 • Bài 11. PT, BPT vô tỉ – Kĩ thuật đánh giá vô nghiệm
 • Bài 12. Hệ phương trình cơ bản (P1)
 • Bài 13. Hệ phương trình cơ bản (P2)
 • Bài 14. Phương pháp đặt ẩn phụ (P1)
 • Bài 15. Phương pháp đặt ẩn phụ (P2)
 • Bài 16. Các phương pháp tạo nhân tử chung
 • Bài 17. Các phương pháp tạo nhân tử chung (P2)
 • Bài 18. Các phương pháp tạo nhân tử chung (P3)
 • Bài 19. Phương pháp hàm số (Phần 01)
 • Bài 20. Phương pháp hàm số (Phần 02)
 • Bài 21. Phương pháp hệ số bất định
 • Bài 22. Phương pháp đánh giá (Phần 1)
 • Bài 23. Phương pháp đánh giá (Phần 02)
 • Bài 24. Kĩ thuật ngầm và hướng suy nghĩ giải PT-HPT-BPT
 • Bài 25. Bài toán thực tế
 • Bài 26.Tổng hợp PP đặc sắc, hay dùng giải PT- BPT (p1)
 • Bài 27.Tổng hợp PP đặc sắc, hay dùng giải PT- BPT (P2)

Chuyên đề 09. Lượng giác

 • Bài 1. Công thức và tính giá trị biểu thức LG (P1)
 • Bài 2. Công thức và tính giá trị biểu thức LG (P2)
 • Bài 3. Phương trình lượng giác (P1)
 • Bài 4. Phương trình lượng giác (P2)

Chuyên đề 10. Tổ hợp – Xác suất

 • Bài 01. Phép đếm và cách đếm (P1)
 • Bài 02. Phép đếm và cách đếm (P2)
 • Bài 03. Nhị thức New-ton và các phép toán tổ hợp
 • Bài 04. Nhị thức New-ton và các phép toán tổ hợp (P2)
 • Bài 05. Các bài toán xác suất (Phần 01)
 • Bài 06. Các bài toán xác suất (Phần 02)
 • Bài 07. Các bài toán xác suất (Phần 03)

Chuyên đề 11. Bất đẳng thức, GTLN – GTNN

 • Bài 01. Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất
 • Bài 02. Phương pháp bất đẳng thức Côsi
 • Bài 03. Phương pháp sử dụng trực tiếp bất đẳng thức Côsi
 • Bài 04. PP sử dụng BĐT Cô- si bằng cách thêm bớt hạng tử
 • Bài 05. PP sử dụng BĐT-Cô si bằng cách thêm bớt hằng số
 • Bài 06. PP sử dụng BĐT- Cô si bằng cách nhóm các số hạng
 • Bài 07. PP sử dụng kĩ thuật ngược dấu trong BĐT – Cô si
 • Bài 08. PP sử dụng BĐT Bunhiacopxkia
 • Bài 9. Sử dụng BĐT cho trước tìm GTLN, GTNN
 • Bài 10. Một số BĐT quan trọng khác
 • Bài 11. Kĩ thuật dồn biến sử dụng các BĐT cơ bản (P1)
 • Bài 12. Kĩ thuật dồn biến sử dụng các BĐT cơ bản (P2)
 • Bài 13. Kĩ thuật đổi biến số (P1)
 • Bài 14. Kĩ thuật đổi biến số (P2)
 • Bài 15. Phương pháp tiếp tuyến
 • Bài 16. Phương pháp hệ số bất định
 • Bài 17. Sử dụng hình học trong chứng minh BĐT
 • Bài 18. Phương pháp lượng giác hóa

Ghi chú: Đây là khung nội dung chương trình chung, tuỳ từng đối tượng và học lực học sinh giáo viên sẽ biên soạn giáo án cho phù hợp với học lực và nhu cầu của học sinh để đảm bảo sự tiến bộ của học sinh.

Lớp 12 Related
Chat Facebook
 • Chào bạn!

 • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?

 • Chat ngay