Đóng

28/04/2018

Toán và Tiếng Việt 2

KHOÁ HỌC MÔN TOÁN + TIẾNG VIỆT  LỚP 2
Screen Shot 2018-05-03 at 8.37.39 PM1.Mục tiêu khoá học

*Đối với môn Toán

+ Giúp các em biết cộng, trù có nhớ trong phạm vi 100

+ Giúp các em biết thực hiện phép nhân, chia trong phạm vi.

+ Giúp các em biết cấu tạo số, so sánh số, thực hiện phép công, phép trừ trong phạm vi 1000.

+ Đưa ra các phương pháp học toán khoa học và thông minh cho các em.

*Đối với môn Tiếng việt

+ Tạo cảm xúc cho các em để hoàn thiện bài văn viết về gia đình theo suy nghĩ, theo góc nhìn của các em.

+ Trau dồi cho các em tình cảm yêu quý và bảo vệ động vật

+ Kết hợp học với các trò chơi giúp các em vừa củng cố lại kiến thức lại nhớ bài lâu hơn.

+ Giúp các em tự tin giới thiệu các thông tin cần thiết về bản thân một cách hay hơn, đặc sắc hơn theo năng khiếu từng em.

2.Giáo viên/

Thầy cô giáo của các trường Tiểu học ở khắp các quận, huyện đã hợp tác với Trung tâm và Sinh viên giỏi các Trường ĐH danh tiếng Hà Nội.

3.Thời lượng: 2 buổi/ tuần, 2 giờ/ buổi.

4.Nội dung chương trình

BUỔI MÔN HỌC CHỦ ĐỀ CHÍNH
1 Toán Ôn tập và bổ sung
Tiếng Việt Em là học sinh
2 Toán Ôn tập và bổ sung
Tiếng Việt Em là học sinh
3 Toán Ôn tập và bổ sung 
Tiếng Việt Em là học sinh
4 Toán Ôn tập và bổ sung
Tiếng Việt Em là học sinh
5 Toán Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100
Tiếng Việt Em là học sinh
6 Toán Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100
Tiếng Việt Em là học sinh
7 Toán Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100
Tiếng Việt Bạn bè
8 Toán Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100
Tiếng Việt Bạn bè
9 Toán Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100
Tiếng Việt Bạn bè
10 Toán Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100
Tiếng Việt Bạn bè
11 Toán Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100
Tiếng Việt Bạn bè
12 Toán Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100
Tiếng Việt Bạn bè
13 Toán Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100
Tiếng Việt Trường học
14 Toán Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100
Tiếng Việt Trường học
15 Toán Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100
Tiếng Việt Trường học
16 Toán Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100
Tiếng Việt Trường học
17 Toán Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100
Tiếng Việt Trường học
18 Toán Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100
Tiếng Việt Trường học
19 Toán Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100
Tiếng Việt Thầy cô
20 Toán Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100
Tiếng Việt Thầy cô
21 Toán Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100
Tiếng Việt Thầy cô
22 Toán Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100
Tiếng Việt Thầy cô
23 Toán Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100
Tiếng Việt Thầy cô
24 Toán Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100
Tiếng Việt Thầy cô
25 Toán Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100
Tiếng Việt Ông bà
26 Toán Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100
Tiếng Việt Ông bà
27 Toán Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100
Tiếng Việt Ông bà
28 Toán Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100
Tiếng Việt Ông bà
29 Toán Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100
Tiếng Việt Ông bà
30 Toán Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100
Tiếng Việt Ông bà
31 Toán Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100
Tiếng Việt Cha mẹ
32 Toán Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100
Tiếng Việt Cha mẹ
33 Toán Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100
Tiếng Việt Cha mẹ
34 Toán Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100
Tiếng Việt Cha mẹ
35 Toán Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100
Tiếng Việt Cha mẹ
36 Toán Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100
Tiếng Việt Cha mẹ
37 Toán Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100
Tiếng Việt Anh em
38 Toán Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100
Tiếng Việt Anh em
39 Toán Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100
Tiếng Việt Anh em
40 Toán Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100
Tiếng Việt Anh em
41 Toán Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100
Tiếng Việt Anh em
42 Toán Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100
Tiếng Việt Anh em
43 Toán Ôn tập
Tiếng Việt Bạn trong nhà
44 Toán Ôn tập
Tiếng Việt Bạn trong nhà
45 Toán Ôn tập
Tiếng Việt Bạn trong nhà
46 Toán Ôn tập
Tiếng Việt Bạn trong nhà
47 Toán Phép nhân và phép chia
Tiếng Việt Bạn trong nhà
48 Toán Phép nhân và phép chia
Tiếng Việt Bạn trong nhà
49 Toán Phép nhân và phép chia
Tiếng Việt BỐN MÙA
50 Toán Phép nhân và phép chia
Tiếng Việt BỐN MÙA
51 Toán Phép nhân và phép chia
Tiếng Việt BỐN MÙA
52 Toán Phép nhân và phép chia
Tiếng Việt BỐN MÙA
53 Toán Phép nhân và phép chia
Tiếng Việt BỐN MÙA
54 Toán Phép nhân và phép chia
Tiếng Việt BỐN MÙA
55 Toán Phép nhân và phép chia
Tiếng Việt CHIM CHÓC
56 Toán Phép nhân và phép chia
Tiếng Việt CHIM CHÓC
57 Toán Phép nhân và phép chia
Tiếng Việt CHIM CHÓC
58 Toán Phép nhân và phép chia
Tiếng Việt CHIM CHÓC
59 Toán Phép nhân và phép chia
Tiếng Việt CHIM CHÓC
60 Toán Phép nhân và phép chia
Tiếng Việt CHIM CHÓC
61 Toán Phép nhân và phép chia
Tiếng Việt MUÔNG THÚ
62 Toán Phép nhân và phép chia
Tiếng Việt MUÔNG THÚ
63 Toán Phép nhân và phép chia
Tiếng Việt MUÔNG THÚ
64 Toán Phép nhân và phép chia
Tiếng Việt MUÔNG THÚ
65 Toán Phép nhân và phép chia
Tiếng Việt MUÔNG THÚ
66 Toán Phép nhân và phép chia
Tiếng Việt MUÔNG THÚ
67 Toán Phép nhân và phép chia
Tiếng Việt SÔNG BIỂN
68 Toán Phép nhân và phép chia
Tiếng Việt SÔNG BIỂN
69 Toán Phép nhân và phép chia
Tiếng Việt SÔNG BIỂN
70 Toán Các số trong phạm vi 1000
Tiếng Việt SÔNG BIỂN
71 Toán Các số trong phạm vi 1000
Tiếng Việt SÔNG BIỂN
72 Toán Các số trong phạm vi 1000
Tiếng Việt SÔNG BIỂN
73 Toán Các số trong phạm vi 1000
Tiếng Việt CÂY CỐI
74 Toán Các số trong phạm vi 1000
Tiếng Việt CÂY CỐI
75 Toán Các số trong phạm vi 1000
Tiếng Việt CÂY CỐI
76 Toán Các số trong phạm vi 1000
Tiếng Việt CÂY CỐI
77 Toán Các số trong phạm vi 1000
Tiếng Việt CÂY CỐI
78 Toán Các số trong phạm vi 1000
Tiếng Việt CÂY CỐI
79 Toán Các số trong phạm vi 1000
Tiếng Việt BÁC HỒ
80 Toán Các số trong phạm vi 1000
Tiếng Việt BÁC HỒ
81 Toán Các số trong phạm vi 1000
Tiếng Việt BÁC HỒ
82 Toán Các số trong phạm vi 1000
Tiếng Việt BÁC HỒ
83 Tiếng Việt BÁC HỒ
84 Tiếng Việt BÁC HỒ
85 Tiếng Việt NHÂN DÂN
86 Tiếng Việt NHÂN DÂN
87 Tiếng Việt NHÂN DÂN
88 Tiếng Việt NHÂN DÂN
89 Tiếng Việt NHÂN DÂN
90 Tiếng Việt NHÂN DÂN
91 Tiếng Việt NHÂN DÂN
92 Tiếng Việt NHÂN DÂN
93 Tiếng Việt NHÂN DÂN

PHÒNG ĐÀO TẠO

Lớp 2 Related
Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?

  • Chat ngay