Đóng

28/02/2017

Toán 6 – Cơ bản

KHOÁ HỌC TOÁN 6 – CƠ BẢN

(Dành cho học sinh có học lực TB và Khá)

1. Mục tiêu

– Củng cố và khắc sâu những kiến thức trong chương trình môn Toán 6 theo chuẩn kiến thức kĩ năng và sách giáo khoa.

– Học sinh nắm được các dạng bài tập và cách giải của từng dạng. Ngoài ra  khóa học còn cung cấp cho em các kĩ năng để giải toán nhanh cũng như một số kiến thức Toán học thực tế trong cuộc sống và ngày càng yêu thích môn học hơn.

2. Thời lượng

  • 56 buổi, 2 buổi/ tuần
  • 2 giờ/ buổi

3. Giáo trình

  • Sách giáo khoa Toán 6
  • Tài liệu tham khảo

4.Gia sư

+Giáo viên ở các trường THCS thuộc các quận, huyện tại Tp.Hà Nội

+Sinh viên khoa SP Toán trường ĐHSP HN, ĐH Thủ Đô, ĐH KHTN..

5. Chương trình học

Số học

Tên chương Buổi dạy Tên bài dạy
Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên 1 Bài 1; 4: Tập hợp. Phần tử  của tập hợp. Tập hợp con
2 Bài 2; 3: Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên.
3 Bài 5; 6: Phép cộng, phép nhân, phép trừ và phép chia
4 Bài 7; 8; 9: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân và chia hai lũy thừa cùng cơ số. Thứ tự thực hiện các phép tính
5 Luyện tập
6 Bài 10; 11; 12: Tính chất chia hết của một tổng. Dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5 và 9.
7 Luyện tập
8 Bài 13; 14; 15: Ước và bội. Số nguyên tố, hợp số, phân tích một số ra thừa số nguyên tố.
9 Luyện tập
10 Bài 16; 17; 18: Ước chung, ƯCLN, bội chung, BCNN
11 Luyện tập
12 Ôn tập chương
13 Kiểm tra hết chương 1
Chương 2: Số nguyên 14 Bài 1,2,3: Làm quen với số nguyên âm – Tập hợp các số nguyên – Thứ tự trong tập hợp số nguyên.
15 Luyện tập
16 Bài 4,5,6 : Cộng hai số nguyên: cùng dấu, khác dấu – tính chất của phép cộng các số nguyên
17 Luyện tập
18 Bài 7: Phép trừ hai số nguyênBài 8: Qui tắc dấu ngoặcBài 9: Qui tắc chuyển vế
19 Luyện tập
20 Ôn tập học kì 1
21 Ôn tập học kì 1 (tiếp)
22 Bài 10,11: Nhân hai số nguyên cùng dấu và khác dấuBài 12: Tính chất của phép nhân số nguyên
23 Luyện tập
24 Bài 13: Bội và ước của số nguyên  + Ôn tập hết chương
25 Kiểm tra hết chương 2
Chương 3: Phân số 26 Bài 1: Mở  rộng khái niệm phân sốBài 2: Phân số bằng nhau
27 Bài 3: tính chất cơ bản của phân sốBài 4: Rút gọn phân số
28 Luyện tập
29 Bài 5: Quy đồng mẫu sốBài 6: So sánh phân số
30 Luyện tập
31 Bài 7: phép cộng phân sốBài 8: Tính chất của phép cộngBài 9: Phép trừ phân số
32 Luyện tập
33 Bài 10: Phép nhân phân sốBài 11: Tính chất của phép nhânBài 12: Phép chia phân số.
34 Luyện tập
35 Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Số phần trăm.Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước.
36 Luyện tập
37 Bài 15: Tìm một số biết giá trị phân số của nó.Bài 16: Tìm tỉ số của hai số
38 Luyện tập
38 Bài 17: Biểu đồ phần trăm + Ôn tập chương
39 Kiểm tra chương 3
Ôn tập  40 Bài tập tổng hợp
41 Bài tập tổng hợp
42 Kiểm tra cuối năm (Hình + Số)

Hình học

Tên chương Buổi dạy Tên bài dạy
Chương 1: Đoạn thẳng 1 Bài 1: Điểm – Đường thẳngBài 2: Ba điểm thẳng hàng
2 Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểmBài 4: Thực hành trồng cây thẳng hàng
3 Bài 5: TiaBài 6: Đoạn thẳngBài 7: Độ dài đoạn thẳng
4 Bài 8: Khi nào thì AM + MB = ABBài 9: Vẽ đoạn thẳng khi biết độ dàiBài 10: Trung điểm của đoạn thẳng
5 Luyện tập
6 Kiểm tra chương 1
Chương 2: Góc 7 Bài 1: Nửa mặt phẳngBài 2: Góc
8 Bài 3: Số đo gócBài 4: Khi nào thì góc xOy + yOz = xOz?
9 Luyện tập
10 Bài 5: Vẽ góc cho biết số đoBài 6: Tia phân giác của góc
11 Luyện tập
12 Bài 7: Thực hành đo góc trên mặt đất + Luyện tập
13 Bài 8: Đường trònBài 9: Tam giác
14 Ôn tập chương 2
Lớp 6 Related
Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?

  • Chat ngay