Đóng

28/02/2017

Toán 7 – Cơ bản

KHOÁ HỌC TOÁN 7 – CƠ BẢN

1. Mục tiêu:

  • Củng cố và khắc sâu những kiến thức trong chương trình môn Toán lớp 7 theo chuẩn của kiến thức kĩ năng, sách giáo khoa.
  • Học sinh nắm được các dạng bài tập và cách giải của từng dạng. Ngoài ra  khóa học còn cung cấp cho em các kĩ năng để giải toán nhanh cũng như một số kiến thức Toán học thực tế trong cuộc sống và ngày càng yêu thích môn học hơn.

2. Thời lượng

  • 54 buổi, 2 buổi/ tuần
  • 1.5 tiếng/ buổi

3. Giáo trình

  • Sách giáo khoa Toán 7
  • Tài liệu tham khảo

4. Chương trình học

Đại số

Chương Buổi Tên bài dạy
Chương I: Số hữu tỉ – Số thực 1 § 1. Tập hợp Q các số hữu tỉ.

§ 2. Cộng, trừ số hữu tỉ.

§ 3. Nhân, chia số hữu tỉ.

2 § 4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng trừ nhân chia số thập phân.
3 § 5; § 6. Lũy thừa của một số hữu tỉ.
4 § 7. Tỉ lệ thức.

§ 8. Tính chất dãy tỉ số bằng nhau.

5

 

§ 9. Số thập phân hữu hạn- Số thập phân vô hạn tuần hoàn.

§ 10. Làm tròn số.

6 § 11. Số vô tỉ – khái niệm về căn bậc hai.

§ 12. Số thực.

7 Ôn tập chương 1
8 Kiểm tra chương 1
Chương II: Hàm số và đồ thị 9 § 1. Đại lượng về tỉ lệ thuận.

§ 2. Một số bài toán về tỉ lệ thuận.

10 § 3. Đại lượng tỉ lệ nghịch.

§ 4. Một số bài toán về tỉ lệ nghịch.

11 § 5. Hàm số.

§ 6. Mặt phẳng tọa độ.

§ 7. Đồ thị hàm số y = ax.

12 Ôn tập chương II.
13 Ôn tập học kì 1
14 Kiểm tra học kì 1
Chương III. Thống kê 15

 

§ 1. Thu thập số liệu thống kê, tần số.

§ 2. Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu

§ 3. Biểu đồ

§ 4. Số trung bình cộng.

16 Ôn tập chương 3
17 Kiểm tra chương 3
Chương IV: Biểu thức đại số 18 § 1. Khái niệm về biểu thức đại số.

§ 2. Giá trị của biểu thức đại số.

19 § 3. Đơn thức

§ 4. Đơn thức đồng dạng.

20 § 5. Đa thức.

§ 6. Cộng trừ đa thức.

21 § 7. Đa thức một biến.

§ 8. Cộng trừ đa thức một biến.

22 § 9. Nghiệm của đa thức một biến.
23 Ôn tập chương IV
24 Ôn tập chương IV (tiếp)
25 Ôn tập cuối năm
26 Kiểm tra cuối năm (Hình + Đại)

Hình học

Chương Buổi Tên bài dạy
Chương I: Đường thẳng vuông góc- Đường thẳng song song 1 § 1. Hai góc đối đỉnh.

§ 2. Hai đường thẳng vuông góc.

2 § 3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng.

§ 4. Hai đường thẳng song song.

3 § 5. Tiên đề Ơ Clit về đường thẳng song song.

§ 6. Từ vuông góc đến song song.

4 § 7. Định lí.
5 Ôn tập chương 1
6 Kiểm tra chương 1
Chương II. Tam giác 7

 

§1. Tổng ba góc của tam giác
8 §2. Hai tam giác bằng nhau

§3. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác(c.c.c)

9 §4. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác(c.g.c)
10 §5. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác(g.c.g)
11 Luyện tập về ba trường hợp bằng nhau của tam giác
12 Ôn tập chương 2
13 Ôn tập học kì 1
14 §6. Tam giác cân
15 §7. Định lí Pi ta go
16 §8. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.

Thực hành ngoài trời.

17 Ôn tập chương II
18 Kiểm tra chương II
Chương III: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác Các đường đồng qui của tam giác 19 §1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác.
20 §2.Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình …
21 §3. Quan hệ giữa ba cạnh của tam giác. Bất đẳng thức trong tam giác.
22 §4. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác.
23 §5. Tính chất tia phân giác của một góc.

§6. Tính chất ba đường phân giác của tam giác.

24 §7. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng.

§8. Tính chất ba đường trung trực của tam giác

25 §9. Tính chất ba đường cao của tam giác.
26       Ôn tập chương III.
27 Ôn tập chương 3 (tiếp)
28 Ôn tập cuối năm

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí

Lớp 7 Related
Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?

  • Chat ngay