Đóng

28/04/2018

Toán 8 – Cơ bản

KHOÁ HỌC TOÁN 8 – CƠ BẢN

(Dành cho học sinh có học lực yếu, kém hoặc trung bình)

1. Mục tiêu khóa học

 • Củng cố kiến thức cơ bản cho học sinh.
 • Giúp các em vận dụng kiến thức vào việc giải thành thạo các bài toán ở sách giáo khoa. Tiến tới giải được các bài toán dạng nâng cao.
 • Phát triển năng lực trừu tượng hoá, khái quát hoá trong học toán.
 • Phát triển khả năng diễn đạt của học sinh.

 2. Thời lượng

 • 2 buổi/ 1 tuần
 • 120 phút/ 1 buổi

3. Giáo trình

 • Sách giáo khoa
 • Sách bài tập
 • Tài liệu tham khảo

4. Gia sư

+Giáo viên ở các trường THCS thuộc các quận, huyện tại Tp.Hà Nội

+Sinh viên khoa SP Toán trường ĐHSP HN, ĐH KHTN,..

5. Chương trình học

 

Tuần Đại số Hình học
1 Chương I: Phép nhân và phép chia các đa thức:

Bài 1. Nhân đơn thức với đa thức

Bài 2. Nhân đa thức với đa thức

Chương I: Tứ giác

 

Bài 1. Tứ giác

Bài 2. Hình thang

Bài 3. Hình thang cân

2 Bài 3, 4, 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ Bài 4. Đường trung bình của tam giác, hình thang

§5. Dựng hình bằng thức và compa. Dựng hình thang

3 Bài 6, 7: PTĐTTNT bằng phương pháp đặt nhân tử chung, dùng HĐT. Bài 6. Đối xứng trục

Mục 2 và mục 3: Chỉ yêu cầu học sinh nhận biết được đối với một hình cụ thể có đối xứng qua trục không. Không yêu cầu phải giải thích, chứng minh.

Bài 7. Hình bình hành

4 Bài 8,9. PTĐTTNT bằng phương pháp nhóm các hạng tử, phối hợp nhiều phương pháp

PTĐTTNT bằng phương pháp nhóm các hạng tử

Bài 8. Đối xứng tâm

Bài 9. Hình chữ nhật

Mục 3: Không dạy.

5 Ôn tập

Kiểm tra số 1

Ôn tập

Kiểm tra số 1

6 Bài 10. Chia đơn thức cho đơn thức

Bài 11. Chia đa thức cho đơn thức

 

Bài 10. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

Bài 11. Hình thoi

Bài 12. Hình vuông

7 Bài 12. Chia đa thức một biến đã sắp xếp

 

Ôn tập chương I
8  Ôn tập chương I Ôn tập chương I
9 Ôn tập

Kiểm tra số 2

Ôn tập

Kiểm tra số 2

10 Chương II: Phân thức đại số

Bài 1. Phân thức đại số

Bài 2. Tính chất cơ bản của phân thức

Chương II: Đa giác-Diện tích của đa giác

Bài 1. Đa giác. Đa giác đều

Bài 2. Diện tích hình chữ nhật

 

11 Bài 3. Rút gọn phân thức

Bài 4. Quy đồng mẫu thức của  nhiều phân thức

Bài 2. Diện tích hình chữ nhật (tiếp)

Bài 3. Diện tích tam giác

12 Luyện tập  
13 Bài 5. Phép cộng các phân thức đại số

Bài 6. Phép trừ các phân thức đại số

Bài 4. Diện tích hình thang

Bài 5. Diện tích hình thoi

Bài 6. Diện tích đa giác

14 Bài 7. Phép nhân các phân thức đại số

Bài 8. Phép chia các phân thức đại số

Bài 9. Biến đổi các biểu thức hữu tỷ

Ôn tập chương II
15 Ôn tập chương II Ôn tập

Kiểm tra số 3

16 Ôn tập

Kiểm tra số 3

Ôn tập học kì I
17 Ôn tập học kì I Ôn tập học kì I
18 Ôn tập học kì I Chương III: Tam giác đồng dạng

Bài 1. Định lý TaLet trong tam giác

Bài 2. Định lý đảo và hệ quả của định lý Talet

19 Chương III: Phương trình bậc nhất một ẩn

Bài 1. Mở đầu về phương trình

Bài 2. Phương trình bậc nhất và cách giải

Bài 3. Phương trình đưa được về dạng ax+b=0

Bài 3. Tính chất đường phân giác của tam giác

 

20 Bài 3. Phương trình đưa được về dạng ax+b=0 (tiếp)

Bài 4. Phương trình tích

Luyện tập
21 Luyện tập Bài 4. Khái niệm hai tam giác đồng dạng

Bài 5. Trường hợp đồng dạng thứ nhất

Bài 6. Trường hợp đồng dạng thứ hai

22 Bài 5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu thức

 

Luyện tập
23 Bài 6, 7. Giải bài toán bằng cách lập phương trình Bài 7. Trường hợp đồng dạng thứ ba

Bài 8. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Mục 2, 3: Hình c và hình d, giáo viên tự chọn độ dài các cạnh sao cho kết quả khai căn là số tự nhiên

    Bài 9. Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng
24 Ôn tập chương III Ôn tập chương III

Bài tập 57: Không yêu cầu học sinh làm.

25 Ôn tập

Kiểm tra số 4

Ôn tập

Kiểm tra số 4

26 Chương IV: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Bài 1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

Bài 2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

Bài 3. Bất phương trình một ẩn

Chương IV: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều

Bài 1,2. Hình hộp chữ nhật

Bài 3. Thể tích của hình hộp chữ nhật

 

 

27 Bài 4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Bài 5. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Bài 4. Hình lăng trụ đứng

Bài 5. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

Bài 6. Thể tích của hình lăng trụ đứng

28 Ôn tập chương IV Bài 7. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều

Bài 8. Diện tích xung quanh của hình chóp đều

Bài 9. Thể tích của hình chóp đều

29 Ôn tập  
30 Ôn tập cuối năm  
31 Ôn tập cuối năm  

Phòng Đào tạo

Lớp 8 Related
Chat Facebook
 • Chào bạn!

 • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?

 • Chat ngay